Frifunnet i leserbrevsøksmål

Oppland Arbeiderblad er i Gjøvik tingrett frifunnet for påstander om rettsstridige ærekrenkelser, publisert i et leserbrev. 

Det var i juli i fjor at avisen, i spalten "På hjertet" publiserte flere innlegg som omhandlet Raufoss Ur & Optikk. En av leserne var særlig misfornøyd med forretningen og skrev blant annet at "Optikeren på Raufoss er bare et navn, de er ingen ting, det er kun penger i kassa som teller. (...) Har ei datter som ble forsøkt lurt trillende rundt og jeg må innrømme at jeg også har vært der og blitt lurt, men det gjaldt klokke". Raufoss Ur & Optikk gikk til søksmål mot avisen, med påstand om at utsagnene var ærekrenkende, og de krevde inntil kr 150.000 i oppreisning, samt erstatning for økonomisk tap.

Det gikk ikke tingretten med på. De mener leserinnlegget ikke "når opp til terskelen for de ærekrenkende ytringer. Det som ble skrevet er ikke mer enn hva en 

næringsdrivende må tåle av synspunkter på sin virksomhet."

Oppland Arbeiderblad ble også tilkjent saksomkostninger på 116.000 kroner.

Les hele dommen her.