F.v. NR og NJs advokat, Halvor Manshaus, VGs advokat, Halvard Helle og regjeringsadvokat Ane Sydnes Egeland under rettsmøtene tirsdag og onsdag.

(Skjermdump fra youtube)

Frykter nedkjølende effekt hvis innsyn nektes

Advokat Halvard Helle frykter at det vil skade medienes mulighet til å utøve kritikk av makten, dersom VGs avslag om innsyn opprettholdes i Høyesterett.

Regjeringsadvokat Ane Sydnes Egeland mener at dersom VG gis innsyn i alle opplysninger de har bedt om, ville taushetsplikten måtte tilsidesettes fullstendig. Dette kom fram da innsynssaken ble gikk for høyresterett tirsdag 9. og onsdag 10.februar. Rettsmøtet ble holdt som fjernmøte og strømmet via Youtube.

Se opptak fra tirsdag her og fra onsdag her.

Sammen med Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening har VG klaget på manglende innsyn i dokumentene i straffesaken mot tidligere politimester og assisterende sjef for Spesialenheten, Johan Martin Welhaven. Welhaven ble etterforsket for brudd på straffelovens bestemmelser om underslag og grov uforstand i tjenesten. 

Da VG ble nektet innsyn, valgte Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening å gå sammen med mediehuset om å saksøke Riksadvokaten i januar 2020. Innsynskravet ble avvist i tingretten og lagsmannsretten og skal nå avgjøres av Høyesterett. Les mer om saken her.

NRs generalsekretær Arne Jensen håper at innsynskravet når fram i Høyesterett, men tror ikke et tap i Høyesterett vil gjøre det vanskeligere å få innsyn i straffesaker.

– Det verste som kan skje er at man opprettholder et slags «status quo», men aksepterer lagmannsrettens lovanvendelse. Jeg er ikke sikker på at det vil innebære et stort tilbakeslag, sier Jensen til Journalisten.

Saken er også tema i den ferskeste episoden av NRs podkast "Hotline" med NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud og VG-redaktør Gard Steiro som gjester. 

Les Medier24 sak fra Høyesterett tirsdag her og fra onsdag her.