Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen varslet i 2015 at Oslo kommune skulle bli en foregangskommune på åpenhet. Presseorganisasjonene etterlyser mer satsing på åpenhet i forbindelse med kommunens vedtatte tilskuddsordning til medier.

Foto: NTB scanpix

Ga råd om tilskuddsordning til Oslo-medier

Oslo bystyre har vedtatt en forsøksordning med tilskudd til medier. NR og øvrige presseorganisasjoner mener det er positivt at Oslo kommune er engasjert i manglende offentlig oppmerksomhet rundt Oslo kommune, men advarer mot en ordning der det blir for kort vei mellom de som bevilger og de som mottar støtte.

Torsdag 13. desember deltok Norsk Presseforbund, Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Journalistlag, Landslaget for lokalaviser, Norsk Lokalradioforbund og Norsk Redaktørforening i et møte med Oslo kommune der kommunen ba om innspill til en planlagt tilskuddsordning. I budsjettet for 2019 har Oslo bystyre vedtatt å innføre en forsøksordning for "ilskudd til aviser som bidrar til sterkere Oslo-offentlighet, 3 mill. per år i perioden 2019-2021."

I et brev til kommunen understreker Norsk Presseforbund, MBL, NJ og LLA og NR at det viktigste Oslo kommune kan gjøre for å bidra til økt journalistisk oppmerksomhet i Oslo er å sikre størst mulig grad av åpenhet og transparens i all kommunal virksomhet. Da byrådsleder Raymond Johansen tiltrådte i 2015 uttalte han at han hadde som mål at Oslo kommune skulle bli en foregangskommune på åpenhet, noe presseorganisasjonene ikke mener kommunen har lyktes med så langt.

 Organisasjonene lister i brevet opp følgende prinsipper som bør ligge til grunn for en eventuell tilskuddsordning:

  • Objektive tildelingskriterier
  • Armlengdes avstand
  • Bygge på eksisterende prinsipper/stønadsordninger
  • Størst mulig grad av plattformnøytralitet

Les brevet her.