Går i rette med PST

"I denne saken har PST ikke på noe tidspunkt gitt en eneste relevant begrunnelse for hvorfor det i dag skal være nødvendig å nekte innsyn". Det skriver NRKs advokat Ane Stokland, på vegne av NRK, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og 15 av de største nyhetsredaksjonene, i det siste prosesskrivet til Høyesteretts ankeutvalg, i forbindelse med striden om frigivelse av lydbåndopptakene fra Treholt-saken i 1985.

Mediene fikk medhold i Oslo tingrett, men Politiets sikkerhetstjeneste, som er medienes motpart i saken, anket til lagmannsretten. De vendte tommelen ned for medienes krav. I anken til Høyesterett har medienes prosessfullmektig, NRK-advokat Ane Stokland, gjort et poeng av at Borgarting lagmannsrett valgte ikke å prøve PSTs innsynsnekt opp mot den europeiske menneskerettigheteskonvensjonens (EMK) artikkel 10 om informasjons- og ytringsfrihet. Dermed har lagmannsretten krenket EMK artikkel 13, om retten til såkalte effektive rettsmidler, fremholdes det i anken. PST på sin side har holdt fast på at det ikke foreligger sterke nok allemenne hensyn for å gi tilgang til opptakene, og anfører blant annet at det ikke hersker noen tvil om det rettslige utfallet av saken. Har kan du lese medienes siste prosesskrift.