Går i rette med PSTs Treholt-skriv

Mediene, med NRK, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening i spissen, går i et prosesskriv til Borgarting lagmannsrett kraftig i rette med PSTs anførsler mot å frigi lydbåndopptakene fra rettsaken i 1985.

NRKs advokat Ane Stokland, som fører saken på vegne av organisasjonene og rundt 20 norske redaksjoner, mener PST ikke har fremført et eneste reelt argument mot offentliggjøring. Her kan du lese PSTs prosesskriv. Her kan du lese medienes prosesskriv. Her kan du lese kronikken "Maktens språk" i Aftenposten.