Generalsekretær i Norsk Redaktørforening

Gløder du for journalistikken og den frie redaktørstyrte pressens rolle i samfunnet? Har du erfaring som redaksjonell toppleder og et ønske om å jobbe for gode rammevilkår for norske medier? Trives du med å ta en synlig posisjon i samfunnsdebatten og har sterke kunnskaper om mediepolitikk? Da kan stillingen som generalsekretær i Norsk Redaktørforening være noe for deg.

Medievanene våre er i stor endring, og den frie redaktørstyrte pressen representerer selve grunnplanken i demokratiet vårt.

Norsk Redaktørforening søker nå en person som har vist solid forståelse for redaktørrollens sentrale betydning i demokratiet og som vil jobbe for å utvikle denne posisjonen i en digitalisert medievirkelighet. Her har Norsk Redaktørforening de siste årene tatt store steg, med digitale møtepunkter, podkast om redaktørfaglige temaer og en hotline der generalsekretæren har en avgjørende rolle.

Vi ser etter en generalsekretær som har interesse for de små og store utfordringer som norske redaktører møter i sin hverdag, og som evner å skape møteplasser og diskusjonsforum for medlemmene. Generalsekretæren skal jobbe aktivt for kompetanseutvikling hos norske redaktører. Det forventes at generalsekretæren bidrar inn i samfunnsdebatten med synspunkter på journalistikkens samfunnsoppdrag. Videre er generalsekretæren en aktiv ambassadør for den sannhetssøkende og faktabaserte journalistikken.

En sentral del av arbeidet er å gi råd til medlemmene i etiske og rettslige dilemmaer i journalistiske arbeidsmetoder, spørsmål om innsyn og redaksjonelle publiseringer. Foreningen omfatter redaksjonelle ledere på ulike nivåer i alle typer nyhets- og aktualitetsmedier.

Vi tror du lykkes best i denne rollen, om du har følgende egenskaper:

  • du har svært gode samarbeidsevner
  • du er positiv og flink til å motivere folk rundt deg
  • du har et strategisk helhetssyn
  • du er dyktig til å prioritere og gjennomføre

Hva tilbyr Norsk Redaktørforening?
Foreningen tilbyr en spennende og utfordrende lederstilling med et viktig samfunnsoppdrag. Som generalsekretær får du en viktig rolle som talsperson og representant for ytringsfriheten og det norske meningsmangfoldet. Gode lønns- og arbeidsbetingelser. Arbeidssted er Pressens Hus i Skippergata.
Synes du dette høres spennende ut?
Ta kontakt med våre rådgivere i MeyerHaugen for en uforpliktende prat: Bård Idås (baard@meyerhaugen.no, tlf. 950 44 483) eller Ann Mari Nygjerde (ann.mari@meyerhaugen.no, tlf. 957 50 245). Ytterligende informasjon finnes her. 

Generelt
I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Hvis du ønsker å søke om unntak fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om det og begrunne det når du sender inn søknad. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Norsk Redaktørforening (NR) er interesseorganisasjon for ansvarlige redaktører og andre redaksjonelle ledere i norske medier, på alle plattformer. NRs formål er å verne om ytrings- og informasjonsfriheten som rettsstatens og demokratiets grunnpilarer. NR har for tiden 772 medlemmer og ledes av et styre på ni medlemmer som velges direkte av medlemmene på foreningens landsmøter. Foreningens sekretariat har nylig flyttet inn i Pressens Hus sammen med blant andre Norsk Presseforbund, Mediebedriftenes Landsforening, Institutt for Journalistikk og NTB.