NRs generalsekretær, Arne Jensen, er fornøyd med at mediestøtten justeres. (Foto: Thomas Brun)

- Gledelig justering av mediestøtten

-  Det er gledelig at vi nå får en oppjustering av mediestøtten og et ekstra løft for lokalavisene. Det sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, i en kommentar til regjeringens forslag til statsbudsjett.

Regjeringen har foreslått å øke det såkalte produksjonstilskuddet med 40 millioner kroner i 2020, slik at den samlede støtten blir 358 millioner kroner neste år. I tillegg til en generell justering for lønns- og prisvekst, skal 30 millioner kroner øremerkes lokalaviser som vil bli særlig berørt av den varslede omfordelingen av mediestøtten. Regjeringen forslår dessuten å doble det såkalte innovasjonstilskuddet, fra 10 millioner kroner til 20 millioner kroner. Disse midlene skal særlig rettes inn mot digitalisering og omstilling i aviser som blir særlig berørt av endringer i postloven.

- De redaktørstyrte mediene i Norge jobber knallhardt med omstilling og innovasjon, og lykkes i stor grad i lesermarkedet. Samtidig ser vi at endringer i særlig annonsemarkedet stiller mediene overfor store utfordringer på inntektssiden. Disse kan ikke først og fremst løses over statsbudsjettet.  Men det er viktig at politikerne bidrar positivt til at vi kan makte de omstillingene som er nødvendige. Jeg er glad for at vi denne gangen slipper å kjempe mot forslag om kutt i mediestøtten, og at vi nå får en justering for lønns- og prisvekst, og at det i tillegg bevilges friske penger til omstilling.

For ytterligere kommentarer:

Generalsekretær Arne Jensen, tlf 90778747