Guri Hjeltnes i 22.-juli-kommisjonen

Professor Guri Hjeltnes er oppnevnt som ett av ti medlemmer i kommisjonen som skal gjennomgå terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli.

Utnevnelsen skjedde i statsråd fredag 12. august. Onsdag før oppnevnelsen ba Norsk Redaktørforening statsministeren sørge for at kommisjonen, i tillegg til medisinsk, juridisk og politifaglig kompetanse, også ble satt opp med informasjonsfaglig kompetanse. Guri Hjeltnes er godt kjent i og med norske medier. Hun var blant annet leder for SKUP-juryen i mange år, har skrevet flere bøker om mediehistorie, og satt også i det såkalte Bruråsutvalget som vurderte norske mediers dekning av den såkalte Tønne-saken. Her kan du lese mer om 22.juli-kommisjonen.