Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen er fornøyd med at regjeringen foreslår å øke innovasjonstilskuddet og støtten til IJ, men er skuffet over at produksjonstilskuddet ikke inflasjonsjusteres.

Foto: Ragnar Hartvig

- Halv seier på moms

- Det er gledelig at regjeringen nå ser ut til å ville åpne for digital nullmoms for fagpressen også for publiseringer som ikke er en ren kopi, typisk pdf, av den trykte utgaven. Det sier NRs generalsekretær Arne Jensen i en kommentar til statsbudsjettet som ble lagt frem i dag.

Jensen sikter til at Kulturdepartementet i sitt budsjettdokument  omtaler at man fra 1. juli 2019 vil innføre momsfritak for elektroniske tidsskrifter, hvor det allerede eksisterer en trykt utgave, men at «Det vil ikke være en forutsetning for fritaket at den elektroniske utgaven er identisk (pdf o.l.) med den trykte.»

-  Det gir oss i det minste en åpning for å utvide momsfritaket, slik at dette ikke er knyttet til den papirbaserte utgaven, sier Jensen.

Han er videre fornøyd med at regjeringen foreslår å øke det såkalte innovasjonstilskuddet i mediesektoren fra 7,5 til ti millioner kroner, samt at støtten til Institutt for Journalistikk justeres opp litt, til 5,2 millioner kroner. Derimot er han skuffet over at produksjonstilskuddet blir stående fast på 2018-nivå. 

-  Produksjonstilskuddet har ikke vært inflasjonsjustert på mange år, og har i realiteten tapt seg kraftig i verdi over tid. Det er beklagelig. For de mediehusene som mottar produksjonstilskudd er dette svært viktig, sier Jensen, som sier det nå blir ekstra spennende og se hva regjeringen vil lansere av tiltak på medieområdet i den mediemeldingen som er bebudet i løpet av høsten.

 For ytterligere kommentarer:

Arne Jensen, generalsekretær, 90 77 87 47

Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær 90 10 55 11