Hanna Relling Berg har informert valgkomiteen om at hun ikke ønsker gjenvalg som styreleder i Norsk Redaktørforening.

(Foto: Gorm Kallestad, NTB)

Har takket nei til gjenvalg som NR-styreleder

Hanna Relling Berg har takket nei til gjenvalg og går dermed av som styreleder i Norsk Redaktørforening på landsmøtet 3. mai.

3. mai arrangeres NRs landsmøte. Valgkomiteens innstilling er ikke klar ennå, men styreleder Hanna Relling Berg ønsker å informere om at hun nylig har varslet komiteen om at hun ikke tar gjenvalg som styreleder. Her er styrelederens informasjon til medlemmene om den beskjeden hun har gitt valgkomiteen. 

Kjære kollegaer

Det har vore ei stor ære og sann glede å få leie arbeidet i Norsk Redaktørforening, og eg takkar alle for tilliten som er vist meg. Det var ikkje lett å takke nei til gjenval som styreleiar, men eg veit at det er rett. I tillegg til jobben som ansvarleg redaktør for Sunnmørsposten, har eg no behov for meir tid saman med mine næraste. 

NRs rolle som kompromisslaus forsvarar av ytringsfridomen og redaktørinstituttet har aldri vore viktigare. I ei tid der løgn og desinformasjon trugar både demokrati og fridom, er det dei redaktørstyrte media som kan løfte fram den sanningssøkande journalistikken.  Vi har eit særleg ansvar for å bidra til openheit, sikre at ulike syn kjem fram, vise verdien av sakleg usemje og stå fjellstøtt på dei presseetiske prinsippa. 

Eg kom inn i styret som vara i 2009, og har fått vere med på ei lærerik reise. Mediebransjen har vore gjennom store endringar, og redaktørfellesskapet har vore avgjerande i ei tid der journalistikken er blitt pressa frå alle kantar. Den døgnopne Hotline-tenesta til sekretariatet er ei solid støtte for redaktørar som står åleine i krevjande situasjonar, og som ofte må ta vanskelege avgjerder under tidspress. For å styrke redaktørrolla har det også vore viktig å få på plass den etterlengta medieansvarslova, og å fornye redaktørplakaten. 

God journalistikk bidreg til eit betre samfunn, og derfor er det så meiningsfullt å vere redaktør. Eg skal ikkje halde nokon avslutningstale no, for eg er framleis leiar fram til landsmøtet i mai. Det er nettopp sendt ut forslag til handlingsplan på høyring i regionforeiningane, og den planen stakar ut kursen for arbeidet dei to neste åra. Høyringsfristen er 19. mars, og du er velkommen til å kome med dine innspel.  Eg ser fram til å møtast i mai, sjølv om det berre skulle bli digitalt. 

Med venleg helsing Hanna Relling Berg

 

Nestleder i Norsk Redaktørforening, Eirik Hoff Lysholm, roser Hanna Relling Berg for jobben hun har gjort for redaktørfelleskapet:

- Hanna har gjort en strålende innsats som leder for Norsk Redaktørforening. I en tid der mange roper høyt, har hun framstått som den rake motsetning. Hanna er en sindig, prinsipiell og balansert forsvarer av den sannhetssøkende journalistikken og har på klokt vis loset i havn en rekke store saker som vil styrke redaktørrollen og ytringsfriheten både på kort og lang sikt.

Hanna Relling Berg kom inn i NR-styret som vararepresentant i 2009. I 2013 gikk hun inn som styremedlem, og i 2015 ble hun valgt til nestleder. Høsten 2018 overtok hun som leder etter at Harald Stanghelle gikk av samtidig som han sluttet i redaktørstilling i Aftenposten, og på landsmøtet i 2019 ble hun valgt som leder. I tiden som leder var hun blant annet med på å undertegne den nye utgaven av Redaktørplakaten i forbindelse med NRs høstmøte i Tromsø 8. november 2019.

Hanna Relling Berg har i tillegg vært nestleder i Norsk Presseforbunds styre fra sommeren 2017 til sommeren 2019. Hun har også vært styremedlem i den norske komiteen av International Press Institute fra 2013 til 2018.

Her er innkallingen til NRs landsmøte. Landsmøtet arrangeres på pressefrihetens dag 3. mai og i forbindelse med Medieleder 2021 som NR arrangerer sammen med MBL. Både landsmøtet og Medieleder 2021 blir arrangert digitalt denne gangen.