Foto: NTB scanpix

Helsedirektoratets svar på manglende åpenhet

Helsedirektoratet understreker behovet for informasjon til befolkningen, men påpeker også viktigheten av å ivareta pasientenes personvern i sitt svar til Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening.

Allerede 18. mars skrev NP og NR brev til Helsedirektoratet der de uttrykte bekymring for manglende informasjon om koronasmittede fra landets helseforetak. Brevet ble fulgt opp med en purring 1. april.

Her er svaret fra Helsedirektoratet, undertegnet av avdelingsdirektør Trine Melgård i Divisjon for analyse og samfunn.

Åpenhet om informasjon knyttet til pasienter med koronavirus

Viser til deres brev av 18.mars med purring 1. april om at helseforetakene fremstår som propper i tilgangen til vesentlig samfunnsinformasjon for innbyggerne i forbindelse med pågående covid19-pandemien.

Både i primær- og spesialisthelsetjenesten må de ulike helseforetak, institusjoner og legekontorer med flere ivareta pasientenes personvern.

Men vi ser i likhet med Norsk redaktørforening og Norsk presseforbund at det er stort behov for informasjon i befolkningen om situasjonen og at dette praktiseres likt.

Helsedirektoratet sendte derfor ut en melding til fylkeskommunene og de regionale helseforetakene den 7. mars 2020:

" Vi har fått spørsmål fra et RHF om hvordan sykehus skal forholde seg til å gi informasjon om pasienter med koronavirus som er på innlagt sykehus. Rutiner og praksis er forskjellige på de enkelte sykehus. Helsedirektoratet oppfordrer alle sykehus aktivt å informere om at de har en pasient innlagt og eventuelt også om dødsfall, som følge av covid-19. Det er imidlertid viktig å ivareta personvern slik at vedkommende ikke kan identifiseres. Det samme gjelder kommunene, med de samme forbehold om personvernhensyn. Dette i henhold til Statens kommunikasjonspolitikk for god kommunikasjon".

Helsedirektoratet legger for øvrig daglig ut informasjon om sykehusinnlagte på lands- og regionsnivå og hvor mange av disse som ligger på invasiv respiratorbehandling: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/oversikt-over-innlagte-pasienter-med-covid-19-per- 1.april

Folkehelseinstituttet legger også ut en del informasjon om korona-smittede og sykehusinnlagte: https://www.fhi.no/nyheter/2020/status-koronasmitte-onsdag-1.-april-2020/