Redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening Are Brean, leder for Rådet for legeetikk Svein Aarseth og assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening Reidun Kjelling Nybø ledet en lege- og presseetisk test på konferansen om helsejournalistikk tirsdag 6. september. 

Foto: Tove Myrbakk, Nordland legeforening

Helsejournalistikk-konferanse - her er opptakene

Mandag og tirsdag deltak 100 leger, journalister, redaktører og pr-folk på en konferanse om helsejournalistikk i Oslo. Se opptak fra debattene her. Stikkord er PFU, alternativ medisin, presse- og legeetikk og legers ytringsfrihet. Se også opptak fra debattmøtet mandag kveld på litteraturhuset der temaet var prioriteringer og makt i helsepolitikken.

"Journalister er fra Jupiter og medisinere fra Mars" var tittelen for konferansen om helsejournalistikk som ble arrangert 5.og 6.september. Bak arrangementet sto Nordland legeforening, Norsk overlegeforening, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening.

Helseminister Bent Høie åpnetkonferansen. Den ble avsluttet av Sven Egil Omdal som snakket om leger og journalister og store selvbilder. 

Andre temaer er helsejournalistikk i kjølvannet av Kunda- og Schjenken-dommen, helseansattes ytringsfrihet, PFU-ordningen og sosiale medier som arena for pasientråd.

Her er opptak fra alle debattene mandag 5. september.

Her er opptak fra tirsdag 6. september

Her er programmet for konferansen

Mandag 5. september ble det også arrangert et debattmøte på Litteraturhuset. Bak dette arrangementet sto Oslo legeforening, Oslo Journalistklubb og Oslo Redaktørforening. Her deltok blant annet VG-redaktør Torry Pedersen, direktør i Legemiddelindustrien Karita Bekkemellem og tidligere departementsråd i helsedebatementet Anne Kari Lande Hasle. Se opptak her.