Foto: NTB scanpix

Hemmelige medisinpriser

Medieorganisasjonene er sterkt kritiske til at enhetspriser på medisin nå skal hemmeligholdes. Et statlig utvalg har sett på hvordan hemmeligholdet skal gjennomføres, men medieorganisasjonenes høringsuttalelse problematiserer prinsippet som er lagt til grunn.

"Vi er svært skeptiske til om vedtaket fra Beslutningsforum for nye metoder, om at alle enhetspriser for nevnte legemidler er unntatt offentlighet, er lovlig. Prosessen i seg selv var svært problematisk, idet man innfører en endring av praksis som i realiteten er en lovendring om at alle enhetspriser skal unntas offentlighet, uten at dette har politisk forankring på Stortinget. Endringen ble likeledes gjennomført mot Helsedirektoratets vilje, som påpekte at hemmelige rabatter ville gi manglende mulighet for å sikre at ulike grupper blir prioriterte etter gjeldende prioriteringsliste. Også Folkehelseinstituttet var tydelig motstandere, og mente at hemmeligholdet ville kunne svekke det offentliges mulighet til å få frem gode oversikter over totalkostnadene ved legemiddelbruken i Norge", heter det blant annet i den felles høringsuttalelsen fra Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening.

Medieorganisasjonene minner om at åpenhet om medisinpriser har blitt praktisert i over 20 år, men at det systemet som nå innføres "gjør det også umulig å drive en uavhengig kontroll av konkurransen på dette området. Dagens praksis gir private aktører full styring på prinsinformasjon og dermed også prisregulering."  Les hele høringsuttalelsen her.