Årets redaktører i Oslo og Akershus - f.v. Trine Eilertsen, Gard Steiro, Mina Hadjian og Harald Stanghelle.

(Foto: Trygve Indrelid, NTB scanpix)

Her er Årets redaktører i Oslo og Akershus 2019

Årets redaktør er VG-redaktør Gard Steiro, ansvarlig redaktør i VG. Mina Hadjian i Røverradion ble årets nyskaper, og Trine Eilertsen ble årets meningsbærer, mens hedersprisen gikk til Harald Stanghelle. Her er juryens begrunnelser.

Prisene ble delt ut på Oslo Redaktørforenings årsmøte tirsdag kveld. Se opptak her.

Her er de nominerte til prisene

Her er bilder fra prisutdelingen. De kan brukes fritt, men husk å oppgi fotograf. Foto: Trygve Indrelid, NTB scanpix

Juryens begrunnelser

Årets redaktør: Gard Steiro

Juryen uttaler: Årets redaktør tok over en publikasjon som det gikk riktig så godt med. Det var flere tiår siden den hadde strevd i skyggen av sin argeste konkurrent, og blitt sett på som både gemen og reaksjonær. Årets prisvinner måtte ikke redde et synkende skip, men gjøre noe mye vanskeligere: Holde kursen og helst øke farten i farvann som blir stadig mer urolig. «Vi er fortsatt bare på vei inn i den dypeste mediekrisen», uttalte årets redaktør i fjor. Mange redaktører vet det er sant.

Et år senere ser vi likevel fremdeles ikke tegn til krise i mediehuset årets redaktør 2019 leder. Ikke økonomisk, slett ikke journalistisk. Han er sjef for nettavisen «alle» nordmenn går til først når det smeller. Det er her vi leser noen av de mest rystende avsløringene og lar oss fascinere og rive med av de mest innovative feature- og dokumentarpresentasjonene. Avisen er i en særklasse på nett og mobil, og i fjor ble den digitale plussutgaven alene Norges nest største avis. Til tross for fallet på papir, er årets prisvinner i ferd med å gjøre avisa som allerede er viktigst for flest nordmenn, enda viktigere for enda flere. 

Årets redaktør 2019 er VGs sjefredaktør Gard Steiro.

Årets hederspris: Harald Stanghelle

Juryen uttaler: Det var flere kandidater til Årets hederspris i år også. Det kunne blitt en annen vinner. Det ville imidlertid ha vært en forsømmelse fra juryen. Hedersprisvinneren 2019 har gjennom et helt presseliv vist at dannelse og dømmekraft ikke betinger masse formell utdannelse. Det har han felles med mange pressekolleger, iallfall av den mer modne generasjon. Han er mild i form og stemme, sterk i innhold og kunnskapsnivå. Som leder har hans praksis og virke vært å se folk, finne folk, slippe til folk og slippe frem ideer og vyer - men samtidig utsette både menneskene og ideene for kjærlig og respektfull, men kritisk og tøff, motstand.

Han har vært en av Norges fremste redaktører i tyve års tid. De siste ti år har han vært selve Redaktøren med stor R i norsk offentlighet, for folk flest og for elitene. Han har vært en synlig og kommenterende redaktør. Han har villet forstå og analysere vår samtid, ofte i lys av vår nære fortid. Han har vært opptatt av hvordan fenomener står «i tannhjulsstilling til hverandre», for nå å sitere et av hans favorittuttrykk. Han har vært opptatt av hvordan noen fenomener og tidsuttrykk er «et speil for tidens ansikt», for nå å sitere et annet av disse uttrykkene. 

Sjølv er han ei uvanleg fin blanding av alvor og humør. På eit kommentatormøte i avisa hans for nokre år sidan oppstod det som vanleg ordskifte om nokre innfløkte tema, og meiningane var ulike rundt bordet; eit møtebord der prisvinnaren var det samlande punktet. Den sjølvironiske kommentaren han avslutta den forvirrande drøftinga med, seier noko om dei stemningsskapande evnene hans midt i alt gravalvor: «Ja, om det ikkje er anna råd, får vi setja oss inn i saka, då.» Dét har han alltid gjort, også i tida som sjefredaktør i Dagbladet og som politisk redaktør i Aftenposten. Og det kjem han nok til å halda fram med i sitt nye, friare medietilvære, på radio og i avis, etter at han gjekk av som redaktør i Aftenposten og styreleiar i Norsk Redaktørforeining i fjor haust. Eg kunne seia mykje meir. Sanninga er at det ikkje eingong var naudsynt å seia halvparten av dette. Eg kunne greidd meg med namnet og det ville vore nok. 

For Årets heiderspris 2019 frå Oslo Redaktørforeining går - like opplagt som sjølvsagt - til Harald Stanghelle.

 

Årets meningsbærer: Trine Eilertsen

Juryen uttaler: En «Årets meningsbærer» skal ifølge prisens statutter ha ivaretatt den klassiske redaktørrollen som meningsbærer og garantist for meningsmangfold. Prisvinneren oppfyller det kravet – og hun gjør det med trygghet. I en tid der det menes sterkt på tynt grunnlag, skjærer prisvinneren igjennom med klarhet og saklig begrunnede analyser og meninger. Hun løfter frem de lange linjer i et politisk ordskifte som ofte knapt har en lengre horisont enn å tilfredsstille neste interessegruppe. I sitt virke som politisk redaktør har hun gitt avisen hun arbeider i, en tydeligere, modigere og skarpere profil på leder- og kommentarplass. Hun dyrker også, med ektefølt kjærlighet og glød, forsvaret for betydningen av den statlige utredningsinstruksen.  

Prisen Årets meningsbærer 2019 går til politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen.

Årets nyskaper: Mina Hadjian

Juryen uttaler: Årets nyskaper har havnet på kant med mange opp gjennom årene, men ennå ikke - etter det juryen kjenner til - med loven. Like fullt er det nettopp vinnerens arbeid bak murene som fortjener spesiell oppmerksomhet. Røverradion er et ærlig og modig program, som bidrar til å bryte ned fordommer, utfordrer vårt bilde av hvem de innsatte er, belyser viktige temaer fra skyggesidene av dette landet, og - ikke minst - gir "røverne" selvtillit og mestringsfølelse. For som hun selv sier: I Norge blir man fratatt friheten, ikke ytringsfriheten.

Årets nyskaper 2019 er Røverradions ansvarlige redaktør Mina Hadjian.

  

Juryen har bestått av:

  • Knut Olav Åmås, (leder) direktør i Fritt Ord
  • Torunn Pettersen, sjefredaktør TARA
  • Kristjan Molstad, journalist i Aftenposten og leder av Oslo Journalistklubb
  • David Stenerud, digitalleder i Dagsavisen og medlem i Oslo Redaktørforenings styre
  • Kjetil Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv og årets redaktør i 2018