F.v. Irene Halvorsen, Kjersti Sortland, Ellen Arnstad og Veslemøy Østrem

Her er Årets redaktører!

Årets redaktør i Oslo og Akershus er Kjersti Sortland, sjefredaktør i Budstikka. Årets meningsbærer er Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nationen og årets nyskaper er Veslemøy Østrem, avdelingsleder for økonomi og politikk i Aftenposten. Årets hederspris gikk til Ellen Arnstad.

Årets meningsbærer: Irene Halvorsen, Nationen

Juryen uttaler: Det norske mediemangfoldet er stort. Vi har blant annet 228 aviser og en offentlig allmennkringkaster av svært høy internasjonal kvalitet i dette landet. Men den norske konsensusen er også stor. I riksmediene er det ikke alltid Norge som helhet vies rettferdig og kompetent oppmerksomhet. Derfor trenger vi alle de motstrøms mediestemmer vi har - og enda flere. Årets meningsbærer er en slik. Hun og resten av kommentatorkorpset i avisen tilfører ofte offentligheten andre perspektiver og holdninger enn leserne finner andre steder, og vinneren målbærer selv aktivt sånne motstrøms perspektiver. Norge sett fra andre steder enn Oslo. For hele nasjonen.

 Derfor er Årets meningsbærer sjefredaktør Irene Halvorsen i Nationen.

 

Årets nyskaper: Veslemøy Østrem, Aftenposten

Juryen uttaler:  Høye ambisjoner og en seriøs satsing kjennetegner årets nyskaper. Stor interesse og engasjert debatt har fulgt i prisvinnerens kjølvann. Gjennom nitid arbeid fra en relativt liten prosjektredaksjon - strengt isolert, men i et bredt og dypt samarbeid med kolleger internasjonalt - har prisvinneren produsert journalistikk som ledet til avsløringer av maktmenneskers hemmelighold over en hel verden, blant dem et tresifret antall nordmenn. Panama Papers er et godt eksempel på kraftfull kvalitetsjournalistikk som skaper konsekvens, i en stri tid for norske medier. Gjennom samarbeid, prioritering og seriøs satsing har Aftenposten og Veslemøy Østrem lyktes i å levere journalistikk som opplyser og skaper forståelse og som vil stå som et referansepunkt i norsk mediehistorie i overskuelig tid.

 

Årets redaktør: Kjersti Sortland, Budstikka

Juryen uttaler: Årets redaktør setter sitt preg på både egen avis og samfunnsdebatten. Vedkommende har vært sentral i å dra opp viktig presseetisk debatt som har betydning for hele mediebransjen, og er en redaktør som er sterkt engasjert i det daglige redaksjonelle arbeidet. Stor energi brukes på både å tenke god journalistikk og levedyktige forretningsmodeller. Årets redaktør har tatt med seg tabloid kunnskap fra en lang karriere i Norges største avis, til en lokalavis i et av Norges mest konservative områder. Særlig gjennom saken om jenta som sultet i hjel har årets redaktør også vist hvor viktig det er med presseetisk refleksjon og et kritisk, offentlig ordskifte om vår egen stand. Kjersti Sortland er årets redaktør.

Årets hederspris: Ellen Arnstad

Juryen uttaler: Redaktørforeningens hederspris er de lange linjers pris. Den går årlig til et medlem som gjennom sitt livsverk har representert det ypperste av hva en redaktør kan være. Årets hedersprisvinner er den yngste i prisens historie. Prisvinnerens livsverk vil fortsette på nye måter og i nye faser. Likevel er en hederspris dypt fortjent allerede nå. Med et energinivå som alltid har vært like høyt som kunnskapsnivået, tar årets vinner pusten fra de fleste. Helt fra inntredenen i ukepressen på 80-tallet, har prisvinneren skapt suksess på suksess.  4. mars 1994 var hun redaktøren som lanserte magasinet Henne. Siden har hun jobbet på konsernnivå med redaksjonell utvikling, men også i redaksjoner som KK og, sist men ikke minst, Se og Hør. Alltid i takt med tiden og de forskjellige målgruppene hun ønsker å vinne. Hun hedres av både kolleger og fagforening for sin tydelige tilstedeværelse - når det gjelder bransjen OG menneskene rundt seg. Hun startet tidlig sitt feministiske prosjekt, hvor hun har satt kvinner og ledelse på agendaen, både i eget forlag og sammen med Norsk redaktørforening. Hun er tøff, hun er myk. Det merkes når hun kommer inn i rommet. Det merkes når hun har forlatt det også – slik hun nylig gjorde.  

Årets hederspris går til tidligere sjefredaktør og konsernredaktør Ellen Arnstad 

Juryen har bestått av:

 • Knut Olav Åmås, (leder) direktør i Fritt Ord
 • Torunn Pettersen, sjefredaktør TARA
 • Baard Zakariassen, produsent i TV 2 og leder av Oslo Journalistklubb
 • Felicia Øystå, ansvarlig redaktør i Akershus Amtstidende, og medlem i Oslo Redaktørforenings styre
 • Ole-Petter Pedersen, redaktør i Kommunal Rapport

Her er de ulike kategoriene: 

Årets meningsbærer

Prisen går til en redaktør som har ivaretatt den klassiske redaktørrollen som meningsbærer og garantist for meningsmangfold.

 

Årets nyskaper

Prisen går til en redaktør som har stått i spissen for en lovende nyetablering eller konseptuell nyskaping på mediemarkedet (ukepresse, avis, radio/TV, internett, mobil).

 

Årets redaktør

Prisen går til den redaktør som har utmerket seg ved en imponerende, helhetlig utøvelse av redaktørgjerningen. Juryen skal ta hensyn til de etiske, publisistiske og kommersielle utfordringer som vedkommende har stått overfor.

 

Årets hederspris

Dette er de lange linjers pris. Den går til et medlem som gjennom sitt livsverk har representert det ypperste av hva en redaktør kan være.

 

Her er de nominerte til prisene:

 

Årets meningsbærer:

 • Irene Halvorsen, Nationen
 • Hege Ulstein, Dagsavisen
 • Alf Kjetil Walgermo, Vårt Land

Årets nyskaper:

 • Nils August Andresen, Minerva
 • Julie Andem, NRK
 • Veslemøy Østrem, Aftenposten 

 

Årets redaktør:

 • Ole Martin Mortvedt, Politiforum
 • Kjersti Sortland, Budstikka
 • Geir Ramnefjell, Dagbladet

 Se begrunnelsene for nominasjonene her.

 

Utdelingen ble streamet. Opptak finnes her