Her er NR-styrets forslag til handlingsplan 2023-2025

Nå sendes NR-styrets forslag til handlingsplan på høring hos medlemmer og regionforeninger.  Vi ber om tilbakemeldinger på planen seinest 21. mars. Styret vil deretter ta stilling til forslagene før et revidert forslag legges fram og behandles på landsmøtet i Bergen 10. mai. 

I planen trekkes NRs formål fram:

 • Skape best mulig rammer for den enkelte redaktør til å foreta frie, selvstendige og kompetente valg.
 • Arbeide for full informasjons- og ytringsfrihet for alle 
 • Bidra til mulig rammevilkår for redaktørstyrte medier

Basisoppgavene til foreningen defineres slik:

 • Løfte fram redaktørstyrte medier og den sannhetssøkende journalistikken som helt grunnleggende deler av et velfungerende demokrati.
 • Kjempe for økt innsyn og fremheve betydningen av åpenhet om journalistiske metoder og valg.
 • Tilby redaktører kompetanse og møteplasser som gjør dem bedre i stand til å møte redaktørfaglige utfordringer, med særlig vekt på skjæringspunktet mellom etikk og teknologi.
 • Bidra til at flere ulike syn kommer til orde i mediene, bevare et bredt rom for ytringer – og forebygge krenkelseskultur.

Tanken er at planen skal være mer dynamisk enn tidligere. Derfor er det forslått følgende hovedmål for første del av perioden, dvs 2023-2024:

 • Flere redaktører skal oppleve foreningen som et relevant nettverk.
 • Styrke og sikre en åpen og tilgjengelig offentlighet.
 • Styrke den enkelte redaktør i møte med den teknologiske utviklingen.

LES HELE FORSLAGET HER.

Vi ber om tilbakemeldinger på planen seinest tirsdag 21. mars. Disse kan sendes til solveig@nored.no.

Styret vil ta stilling til forslagene i sitt møte 28. mars. Deretter vil en revidert utgave av planen bli sendt ut for endelig behandling på NRs landsmøte i Bergen 10. mai. 

Styret i Norsk Redaktørforening består av følgende redaktører

 • Eirik Hoff Lysholm, ansvarlig redaktør i Dagsavisen (leder)
 • Tora Bakke Håndlykken, nyhetsredaktør i VG (nestleder)
 • Vibeke Fürst Haugen, kringkastingssjef NRK
 • Olav Sandnes, ansvarlig redaktør i TV 2
 • Helge Nitteberg, sjefredaktør Nordlys
 • Britt Sofie Hestvik, ansvarlig redaktør i Kommunal Rapport
 • Irene Halvorsen, ansvarlig redaktør i Nationen
 • Bjørn Rønningen, prosjektredaktør, Polaris Media Midt-Norge
 • Ingeborg Heldal, ansvarlig redaktør Kvinner og Klær (KK)

Varamedlemmer:

 • Sølve Rydland, ansvarlig redaktør Nordhordland
 • Christina Dorthellinger, redaktør for visuell kommunikasjon, NTB
 • Steinulf Henriksen, sjefredaktør Folkebladet
 • Eirik Hammersmark Winsnes, utviklingsredaktør Aftenposten
 • Hilde Eika Nesje, ansvarlig redaktør i Bø Blad

15. februar åpnet vi for påmelding til NRs landsmøte og konferansen Medieleder 2023 10. mai. Les mer og meld deg på her. 

Har du spørsmål, kontakt en av oss i NR-sekretariatet.

Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær rkn@nored.no - 91 10 55 11
Solveig Husøy, ass. generalsekretær solveig@nored.no - 91 15 08 84
Arne Jensen, seniorrådgiver arne.jensen@nored.no - 90 77 87 47