Anne Weider Aasen er leder for TV 2s politiske avdeling og ny leder i Pressens Faglige Utvalg.

Foto: Eskil Wie Furunes/Journalisten

Her er det nye PFU

Anne Weider Aasen (TV 2) blir ny leder for Pressens Faglige Utvalg. Andre redaktørrepresentanter er Stein Bjøntegård (NRK) som fast medlem og Frode Hansen (Dagbladet), Lars Helle (Stavanger Aftenblad) og Tove Lie (Khrono) som vararepresentanter. Lie erstatter Elisabeth Lund-Andersen (Egmont) som hadde takket nei til gjenvalg.

Her er oversikt over alle medlemmene i PFU, oppnevnt av styret i Norsk Presseforbund 19. juni.

For redaktørene (innstilt av NR)

 • Anne Weider Aasen, TV 2, PFU-leder 
 • Stein Bjøntegård, NRK 

Vararepresentanter: 

 • Frode Hansen, Dagbladet 
 • Lars Helle, Stavanger Aftenblad 
 • Tove Lie, Khrono 

 

For journalistene (innstilt av NJ):

 • Ellen Ophaug, Fredriksstad Blad, PFU-nestleder 
 • Gunnar Kagge, Aftenposten 

 

Vararepresentanter: 

 • Nina Hernæs, Sykepleien 
 • Kim Nygård, Adresseavisen 
 • Ådne Lunde, Bergens Tidende 

 

Allmennhetens representanter: 

 • Nina Fjeldheim, rektor ved Humanistskolen 
 • Øyvind Kvalnes, førsteamanuensis i etikk ved BI 
 • Kjell Arne Røvik, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø 

 

Vararepresentanter: 

 • Erik Schjenken, seniorrådgiver ved Næringslivets sikkerhetsorganisasjon 
 • Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) 
 • Melissa Jocelyn Lesamana, spesialrådgiver ved Sørlandet Kunstmuseum 
 • Ylva Lindberg, direktør for strategi og kommunikasjon i Norfund