Her er forslaget til NRs handlingsplan

Hvilke tiltak bør Norsk Redaktørforening prioritere de neste to årene? Hvordan kan organisasjonen bidra til at du som redaktør får best mulige rammer for å foreta frie, selvstendige og kompetente valg? På NRs landsmøte i Bergen 8. mai skal styrets forslag til handlingsplan for 2019-2021 behandles. 

Nå sendes planen ut på høring til regionforeninger og medlemmer med høringsfrist 29. mars. Planen inneholder blant annet et mål om et teknologiløft blant norske redaktører.

Her finner du forslaget til handlingsplan.

Planen har fire hovedmål og tiltak knyttet opp mot følgende temaer:

  • Rollen
  • Relevans
  • Tillit
  • Teknologi
  • Rammevilkår

Planen er utarbeidet av NR-styret og -sekretariatet. Prosessen startet høsten 2018. Da ble det gjennomført en undersøkelse blant NRs medlemmer som ble presentert på styrets strategiseminar i Brussel i september. Her jobbet styret videre med planen. Første utkast ble presentert på styrets møte 5. desember og andre utkast på styremøtet 5. februar. Nå sendes planen ut på høring. Etter fristen behandles den på nytt i styret i april før endelig behandling på NRs landsmøte i Bergen 8. mai. Meld deg på landsmøtet/Medieleder 2019 her.

Har du synspunkter på handlingsplanen - ta kontakt med NR-sekretariatet.