Her er landsmøtedokumentene

Onsdag 10. mai kl 14.45 er det landsmøte i Norsk Redaktørforening. Landsmøtet arrangeres i Bergen, i forbindelse med konferansen Medieleder. Her finner du dokumentene som skal behandles på landsmøtet.

Her er den første innkallingen til landsmøtet som ble sendt ut til NRs medlemmer 1. februar.

Her er justert innkalling og endelig sakliste som ble sendt ut 11. april.

Her er alle saksdokumentene samlet i ett dokument

 Dagsorden for Norsk Redaktørforenings landsmøte 2023: 

 1. Styrets forslag til dagsorden og forretningsorden for landsmøtet.  
 2. Styrets årsmelding for landsmøteperioden.  
 3. Styrets regnskap for landsmøteperioden.  
 4. NRs handlingsplan 2023-2025 
 5. Innkomne forslag
 • Sak 5a Forslag til vedtektsendring offentlig søkerliste og redegjørelse fra styret

Notat som gir bakgrunnsinformasjon til sak 5b-5e

 • Sak 5b Forslag til endring i NRs vedtekter  
 • Sak 5c Forslag til endringer i vedtektene til NRs vederlagsfond
 • Sak 5d Forslag til prinsipper for fordeling, fradrag og bruk av vederlag til rettighetshavere
 • Sak 5e Åpenhetsrapport        

6. Valg: Ved valgene velger landsmøtet:  

 1. Styre bestående av leder, nestleder og 7 medlemmer, samt 5 varamedlemmer, alle med funksjonstid på 2 år. Styret skal som hovedregel bestå av minst 4 kvinner og minst 4 menn.  
 2. Valgkomité bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlem.  
 3. Revisor. 

Her er landsmøtedokumentene:

Landsmøtet finner sted på Hotel Norge i Bergen som en del av konferansen Medieleder. NR er arrangør av konferansen sammen med Mediebedriftenes Landsforening. Her kan du melde deg på. Påmeldingsfrist er fredag 5. mai.