Generalsekretær Arne Jensen representerte NR på høringen om åndsverkloven i Familie- og kulturkomiteen 5. februar.

Høring om åndsverkloven

Norsk Redaktørforening deltok på høring om forslaget til ny åndsverklov på Stortinget mandag 5. februar. Sentralt for NR sto forslagene som direkte berører nyhets- og reportasjeretten og muligheten for å trekke veksler på åndsverk i journalistisk virksomhet. 

NRs generalsekretær Arne Jensen deltok i høringen i Familie- og kulturkomiteen mandag. Se opptak her. NRs innlegg starter 20 minutter ut i sendingen.

Her er noen av NRs viktigste merknader: 

  • Det er uheldig at ikke departementet  har benyttet anledningen til å modernisere sitatrettsbestemmelsen. NR mener at sitatretten ikke bør avgrenses mot "offentliggjort verk" og at denne formuleringen ikke vil stå seg mot nyhets- og informasjonsretten i lys av EMK artikkel 10 og Grunnlovens § 100. 
  • Bestemmelsen om offentlige forhandlinger (§ 32) bør endres slik at det er tiltrekkelig at "forhandlingene" enten foregår på et åpent møte eller at de omhandler forhold av offentlig interesse.
  • Begrensningene i § 34 om videre bruk av dokumenter er for strengt.
  • Begrepet "dagshending i § 36 om medias gjengivelse er for snevert og bør byttes mot "allmenn interesse"
  • § 37 bør moderniseres - og det tungvinte kriteriet «kritisk eller vitenskapelig fremstilling av allmennopplysende karakter» bør byttes ut med "allmenn interesse".
  • Tiden er overmoden for å gjøre en grundig vurdering av om straff er et egnet middel til konfliktløsning på opphavsrettsområdet
  • Bestemmelsen om retten til eget bilde i § 105 hører ikke hjemme i åndsverkloven 

Her er NRs notat som ble levert til Familie- og kulturkomiteen i forbindelse med høringen.

Les mer om ny åndsverklov her.

Her er NRs høringsuttalelse i forbindelse med lovforslaget