Høyesterett avviste anke om Breivik-opptak

Høyesteretts ankeutvalg har avvist medienes anke i spørsmålet om kringkasting av Anders Behring Breiviks forklaring i 22.juli-saken.

Kjennelsen falt i ettermiddag, og var enstemmig. Ankeutvalget har ikke tatt til følge noen av de tre hovedinnvendingene mot Borgarting lagmannsretts kjennelse som Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening fremmet i sin anke. Her kan du lese hele kjennelsen fra ankeutvalget.