I årets jury sitter blant annet fjorårets redaktør Bjørn Kristoffer Bore (Vårt Land - t.v.). Årets nyskaper i 2020 ble Kjetil Kolsrud (Rett24), årets meningsbærer i 2020 ble Eva Grinde (DN) og årets hederspris gikk til Gerhard Helskog (TV 2).
Foto: Trygve Indrelid, NTB kommunikasjon

Hvem bør bli årets redaktører i 2021?

Oslo Redaktørforening kårer årets redaktører og ønsker forslag på hvem som fortjener prisene årets redaktør, årets nyskaper, årets meningsbærer og hårets hederspris. Fristen for å komme med forslag er fredag 12. mars.

Bjørn Kristoffer Bore (Vårt Land) ble kåret til årets redaktør i Oslo og Akershus i 2020, mens Eva Grinde (DN) ble kåret til årets meningsbærer og Kjetil Kolsrud (Rett24) ble årets nyskaper. Hedersprisen ble tildelt Gerhard Helskog (TV 2). Les begrunnelsene her. 

Juryen består i år av direktør i Fritt Ord, Knut Olav Åmås (leder), Bjørn Kristoffer Bore, Vårt Land, Annette Hobson, Oslo Journalistklubb, Rina Therese Blekkerud, Aller/Dagbladet og Tove Lie, Khrono/Oslo Redaktørforenings styre.

Kåringen omfatter medier og redaktører i Oslo og det som fram til nyttår ble omfattet av Akershus fylke.

Det kan nomineres til følgende klasser:

Årets redaktør: Prisen går til den redaktør som har utmerket seg ved en imponerende, helhetlig utøvelse av redaktørgjerningen. Juryen skal ta hensyn til de etiske, publisistiske og kommersielle utfordringer som vedkommende har stått overfor og dessuten vurdere evnen til redaksjonell nyskapning redaktøren har bidratt til.

Årets meningsbærer: Prisen går til en redaktør som har ivaretatt den klassiske redaktørrollen som meningsbærer og garantist for meningsmangfold og ytringsfrihet.

Årets nyskaper: Prisen går til en redaktør som har stått i spissen for en lovende nyetablering eller konseptuell nyskaping på mediemarkedet.

Årets hederspris: Dette er de lange linjers pris. Den går til et medlem som gjennom sitt livsverk har representert det ypperste av hva en redaktør kan være.

Her legger du inn dine begrunnede forslag. Har du spørsmål, ta kontakt med Monica Andersen i NR-sekretariatet

Prisene skal etter planen deles ut i forbindelse med Oslo Redaktørforenings årsmøte 13. april, men prisutdelingen kan bli utsatt pga koronarestriksjoner.