Årets redaktører i Oslo og Akershus i 2019 - f.v. Trine Eilertsen, Gard Steiro, Mina Hadjian og Harald Stanghelle.

(Foto: Trygve Indrelid, NTB scanpix)

Hvem bør bli årets redaktører i Oslo/Akershus?

I 2019 ble VG-redaktør Gard Steiro kåret til Årets redaktør i Oslo og Akershus, Mina Hadjian i Røverradion ble årets nyskaper og Trine Eilertsen i Aftenposten ble årets meningsbærer, mens hedersprisen gikk til Harald Stanghelle. Oslo Redaktørforenings jury ber om innspill senest 7. februar.

Juryen består i år av direktør i Fritt Ord, Knut Olav Åmås (leder), Gard Steiro, VG, Annette Hobson, Oslo Journalistklubb, Madeleine Strand, Egmont og Hege Breen Bakken, Oslo Redaktørforenings styre.

Kåringen omfatter medier og redaktører i Oslo og Akershus. 
Det kan nomineres til følgende klasser:

Årets redaktør:
Prisen går til den redaktør som har utmerket seg ved en imponerende, helhetlig utøvelse av redaktørgjerningen. Juryen skal ta hensyn til de etiske, publisistiske og kommersielle utfordringer som vedkommende har stått overfor og dessuten vurdere evnen til redaksjonell nyskapning redaktøren har bidratt til.

Årets meningsbærer: Prisen går til en redaktør som har ivaretatt den klassiske redaktørrollen som meningsbærer og garantist for meningsmangfold og ytringsfrihet.

Årets nyskaper: Prisen går til en redaktør som har stått i spissen for en lovende nyetablering eller konseptuell nyskaping på mediemarkedet.

Årets hederspris: Dette er de lange linjers pris. Den går til et medlem som gjennom sitt livsverk har representert det ypperste av hva en redaktør kan være.

Her legger du inn dine begrunnede forslag. Har du spørsmål, ta kontakt med Monica Andersen i NR-sekretariatet

FRISTEN FOR Å FORESLÅ KANDIDATER ER 7. FEBRUAR.

Utdelingen av prisene skjer på Oslo Redaktørforenings årsmøte, 10. mars 2019 på Hotell Bristol

Her er fjorårets begrunnelser.