Sist prisen ble delt ut, var i 2019. Da var det Marvin Hallerakers tegning av Per Sandberg som ble kåret til vinneren, og prisen ble delt ut på Norsk Journalistlags landsmøte. (Ill: Malvin Hallraker/Foto: Ståle Lidsheim, NJ).

Hvem har laget Årets avistegning?

Prisen Årets avistegning blir delt ut annet hvert år av Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening i fellesskap. Kanskje er det ditt bidrag som går til topps i 2021?

I år deles prisen for Årets avistegning ut i forbindelse med Medieleder 2021 og Norsk Redaktørforenings landsmøte, som begge går av stabelen på mandag 3. mai – den internasjonale pressefrihetens dag. Årets avistegning blir delt ut annet hvert år og skal synliggjøre tegningen som et eget journalistisk uttrykk i trykte medium og på nett. Prisen er på 30.000 kroner.

Tegninger fra perioden 2019 og 2020 kan delta i årets konkurranse. Konkurransen er åpen for alle som har fått publisert tegninger i papir- og nettaviser i denne perioden.

Fristen for å sende inn bidrag er forlenget til fredag 16. april kl 12.

Bidrag (maks tre per tegner) lastes opp her – Legg ved et worddokument med informasjon om det innsendte arbeidet og hvor det har vært publisert samt ditt navn og kontaktinformasjon. 

Årets jury: Sarah Sørheim, (NTB, juryleder, NRs representant), Hege Ulstein (Dagsavisen, NJs representant), Stig Jakobsen (iSteinkjer/iTromsø, MBLs representant) og Bianca Boege (Avistegnernes Hus, avistegnernes representant).

 

Vedtekter for prisen:

1. Prisen for Årets Avistegning er innstiftet i fellesskap av Norsk Journalistlag (NJ), Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Norsk Redaktørforening (NR).

2 Formålet med prisen er å understreke og markere tegningen som et eget journalistisk uttrykksmiddel i papir- og nettaviser. Prisen er tenkt som et bidrag til å befeste denne ytringsformens posisjon.

3. Prisen for Årets Avistegning er på 30.000 kroner og deles ut hvert annet år. Prisen finansieres likt mellom de tre organisasjonene.

4. Invitasjon til å delta i kåringen sendes ut senest i mars, og omfatter tegninger fra de to foregående kalenderår.

5. Prisen tildeles av en jury bestående av fire medlemmer. Hver av de tre organisasjonene nevnt i punkt 1 oppnevner én representant hver. I tillegg oppnevner Norsk Avistegnerlaug ett medlem, med varamedlem. Alle medlemmene har i utgangspunktet en funksjonstid på fire år (to tildelinger). Avistegnere som selv deltar i konkurransen kan ikke delta i juryens drøftelser.

6. Vervet som juryleder veksler mellom de tre organisasjonene som nevnt i punkt 1, med to års intervaller. NJs representant har ledervervet i 2005, deretter MBL i 2007 og NR i 2009.

7.   Juryen vil i sin vurdering legge vekt på at avistegningen:

• er et journalistisk uttrykksmiddel

• er en illustrasjon til en dagsaktuell eller tidsaktuell begivenhet

• er en kommentar til nyhetsdøgnet eller en pågående samfunnsdebatt

• har et selvstendig meningsbærende uttrykk, gjerne i samspill med eller som utdypning av det skrevne ord

• er nyskapende og/eller bidrar til å stimulere til nyskapning i norsk avistegning

• har norsk særpreg, originalitet og kunstnerisk kvalitet

Prisen kan deles ut for avistegninger innen enhver sjanger.

8. Årets Avistegning deles ut på en av de tre organisasjonenes årlige fellesmøter, slik at NJ deler ut prisen i 2005, MBL i 2007, NR i 2009 osv. Det lages en utstilling over innsendte arbeider i forbindelse med det arrangementet hvor prisen utdeles.

9. Den organisasjonen som står for det gjeldende årets utdeling har også ansvaret for de praktiske og økonomiske sidene ved kåringen, herunder innkalle juryen og legge praktisk til rette for dens arbeid.

10. Disse vedtekter er vedtatt i NJs arbeidsutvalg, MBLs hovedstyre og NRs hovedstyre og kan bare endres etter likelydende vedtak i de samme organer.