- Ikke overraskende

- Resultatene av Riksrevisjonens undersøkelse er skuffende, men dessverre ikke overraskende. Den bekrefter det journalister og redaktører har gitt uttrykk for gjennom mange år, nemlig at sentral forvaltning ikke praktiserer regelen om journalføring og arkivering i tråd med regelverket. Det sier NRs generalsekretær Arne Jensen i en kommentar til Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning.

Rapporten ble presentert på en pressekonferanse hos Riksrevisjonen tirsdag 30. mai. Riksrevisjonen har gjennomgått departementenes rutiner for journalføring og arkivering, samt vurdert praktiseringen av meroffentlighet i et utvalg saker.

Blant hovedfunnene er disse:

  • Arkiveringen i flere departementer og statlige virksomheter er mangelfull, og dette har negative konsekvenser for den reelle muligheten for innsyn.
  • Lite brukervennlige arkivsystemer er en av hovedårsakene til utilstrekkelig arkivering.
  • Mangelfull arkivering og feil i journalføringen i vesentlige enkeltsaker svekker offentlighetens kjennskap til sakene og muligheten for debatt og kontroll av forvaltningen.
  • Kravet om løpende journalføring er i hovedsak ikke oppfylt.
  • Forhåndsunntak («forhåndsklassifisering») av dokumenter brukes i langt større grad enn det som er forutsatt, og mangler ofte rettslig holdbart grunnlag.
  •  Krav om innsyn kan behandles på en betydelig bedre måte. Vurderinger av om det skal gis merinnsyn, svikter ofte.

 -  Riksrevisor Per-Kristian Foss karakteriserte selv systemet for forvaltningen av regelverket som en «ansvarspulverisering». Det er jeg enig i. Derfor bør statsministeren på banen og sørge for å plassere ansvaret for de ulike og helt      

    nødvendige forbedringstiltakene, sier NRs generalsekretær.

Her kan du lese mer og også laste ned hele rapporten.

 

For ytterligere opplysninger eller kommentarer:

Arne Jensen, generalsekretær,  arne.jensen@nored.no  - tlf 90778747