Ikke overrasket over manglende åpenhet

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger er ikke overrasket over at mange kommuner i Akershus har regler for innsyn og åpenhet som er i strid med lovverket. Se opptak fra debattmøtet torsdag her.

Det var Oslo Redaktørforening som inviterte til debatten "...en opplyst offentlig samtale?" i Oslo torsdag. En undersøkelse gjennomført av Oslo Redaktørforening viser at tre av fire kommuner i Akershus opererer i strid med lovverket når det gjeløder innsyn og åpenhet. 

De kommunale reglementene preges gjennomgående av liten vilje til åpenhet, og mer av merkevaretenking og et ønske om at kommunene skal tale utad med en stemme. 

- Resultatet er oppsiktvekkende - særlig når det gjelder innsynsrett for folkevalgte. Men også når det gjelder ansattes ytringsfrihet har flere kommuner regler som er høyst tvilsomme, sier Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Han etterlyser en mer offensiv tilnærming til åpenhet og offentlighet. I undersøkelsen var det langt mellom de kommunene som strakk seg lenger enn offentlighetslovens minimum.

I debattmøtet torsdag deltok blant annet sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. Han uttalte at undersøkelsen var svært interessant, men at resultatet dessverre ikke var overraskende.

Flere tok til orde for et bedre samordnet regelverk for kommunene på dette området. Advokat Jon Wessel-Aas mener at kommunene ofte bruker alt for mange ord i sine kommunikasjonsreglementer. 

- Når noen forsøker å tolke lovfestet ytringsfrihet for ansatte, er konsekvensen alltid mindre åpenhet, sa Wessel-Aas under debatten torsdag.

Her kan du laste ned hele rapporten.

Flere medier har laget saker på bakgrunn av rapporten - blant annet Østlandets Blad og Kommunal Rapport.

Her kan du se opptak fra debattmøtet.

Her er twitterfeed fra debatten.

Oslo Redaktørforening har benyttet grunnlovsjubileumsåret til å rette fokus mot ytringsfrihet blant offentlig ansatte. En undersøkelse publisert i januar i år viste at over halvparten av offentlig ansatte mellomledere  i Oslo og Akershus kviet seg for å delta i offentlig debatt på grunn av lojalitetsplikten.