NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud har gjennomført undersøkelsen. (Foto: Journalisten)

- Inflasjon i taushetsplikt

Siden slutten av 90-tallet har tallet på taushetspliktbestemmelser i lovverket mer enn doblet seg, fra 100 til 207 bestemmelser. Det viser en gjennomgang Norsk Journalistlag har gjort av lovverket.

Forvaltningslovutvalget utreder for tiden behovet for revisjon av forvaltningens regler om taushetsplikt.

I en kronikk i Dagens Næringsliv tirsdag 3. oktober fremmer leder i Norsk Journalistlag, Hege Iren Frantzen og NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud fem forslag for å forbedre lovverket:

  1. Kritikk av forvaltningen faller utenfor taushetsplikten.
  2. Også når det foreligger taushetsbelagte opplysninger, skal det foretas en konkret interesseavveining, der det særlig skal tas hensyn til sakens allmenne interesse og medias rolle.
  3. Fødselsnummer er ikke en sensitiv personopplysning.
  4. Taushetsplikt om eiendomsskatt er for altomfattende.
  5. Taushetsplikt må bare reguleres i lov.

Les NJs taushetsundersøkelse her.

Se oversikten over taushetspliktbestemmelser i lovverket her.