Juridisk betenkning støtter ikke Helse Vests argumentasjon

Det er ikke grunnlag for å si at helseforetakenes praksis når det gjelder å gi ut pasientopplysninger er i strid med reglene om taushetsplikt. Det er konklusjonen i en juridisk betenkning gjort av advokatfirmaet Lund & co, på bestilling fra Norsk Redaktørforening. 

Her er notatet som NR bestilte etter at Helse Vest nylig gjorde det klart at de ikke lenger vil informere mediene om tilstanden for pasienter som har vært involvert i ulykker eller kriminalsaker. Avgjørelsen har ført til sterke reaksjoner- blant annet fra NR og mange av NRs medlemmer.

Helse Vest begrunner dette med at det dreier seg om taushetsbelagte opplysninger og at personvernhensyn må gå foran. Dette til tross for at opplysningene er anonymiserte og at det kun er alder og kjønn som oppgis av personlige opplysninger.