Disse medieorganisasjonene samarbeider om undersøkelsen i kjølvannet av #metoo: Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening, Landslaget for lokalaviser, Fagpressen og Norsk Redaktørforening. 

Foto: NTB scanpix

Kartlegging av seksuell trakassering i mediebransjen

I samarbeid med de andre medieorganisasjonene kartlegger NR omfanget av seksuell trakassering og seksuelle overgrep i norsk mediebransje. Drøyt 5700 personer har svart på undersøkelsen som presenteres 15. desember. 

Undersøkelsen ble sendt ut 21. november 2017. Siste frist for å svare var fredag 1. desember, og resultatene blir presentert på en pressekonferanse 15. desember kl 09.30.  Pressekonferansen holdes i Amedias lokaler i Akersgata 34 i Oslo. For å delta på pressekonferansen må man melde seg på på forhånd. Det gjør du her. Det er viktig at alle som skal inn på pressekonferansen møter i god tid for registrering, og alle må ha med seg ID med bilde. Pressekonferansen vil bli streamet. 

Hvem står bak undersøkelsen? Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening, Fagpressen, Landslaget for lokalaviser og Norsk Redaktørforening.

Hvem er undersøkelsen rettet mot? Vi oppfordrer alle medarbeidere, på alle nivåer i mediebransjen, til å svare på undersøkelsen. Vi ber deg svare uansett om du har opplevd eller har kjennskap til tilfeller av seksuell trakassering, eller ikke. Undersøkelsen sendes også ut til frilansere og midlertidig ansatte.

Må jeg svare på undersøkelsen? Nei. Å svare er helt frivillig. Men velger du å svare, samtykker du samtidig til å delta på den anonymiserte undersøkelsen. Gjennom hele undersøkelsen vil du kunne velge å la være å svare på enkeltspørsmål, dersom du ikke ønsker det.

Kan jeg trygt svare på undersøkelsen uten å risikere at min identitet blir kjent? Ja. Undersøkelsen er anonym. Tallene blir kun rapportert på overordnet nivå. I forbindelse med utformingen av undersøkelsen har medieorganisasjonene søkt råd både hos Datatilsynet og Regional Etisk Komité for å sikre at vi ivaretar den enkeltes medarbeiders personvern.  

Hva skal undersøkelsen brukes til? Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge omfanget av seksuell trakassering og seksuelle overgrep i norsk mediebransje. Det er ikke tidligere gjennomført en så omfattende og bred undersøkelse om disse temaene. Ved å kartlegge omfanget av seksuell trakassering og seksuelle overgrep, vil vi også kunne sette inn tiltak og gjøre ledere og medarbeidere bedre i stand til å forebygge og håndtere tilfeller av seksuell trakassering i mediehusene. Målet er at ingen medarbeidere i norske mediebedrifter skal utsettes for trakassering og overgrep.

Jeg har mottatt flere invitasjoner til å svare på undersøkelsen. Hva gjør jeg? Fem medieorganisasjoner samarbeider om undersøkelsen. Den sendes ut til medlemmer både i NJ og NR og til medlemsbedriftene i de øvrige organisasjonene. Dermed vil noen kunne få flere invitasjoner. Men du skal bare svare en gang. Det spiller ingen rolle hvilken av invitasjonene du svarer på.

Lenken til undersøkelsen fungerer ikke. Hva gjør jeg? Dersom du har fått tilsendt en lenke som ikke fungerer, så ta kontakt med den som har sendt deg lenken. Hvis du skal videreformidle undersøkelsen til andre, må du videresende lenken slik du finner den i den opprinnelige e-posten. Dersom du åpner den og deretter kopierer lenken fra nettleseren, vil den ikke virke. 

Jeg fikk ikke fullført undersøkelsen. Hva gjør jeg? Dersom du avslutter/blir avbrutt underveis i undersøkelsen må du starte på nytt. Det er dessverre ikke mulig å gå tilbake til punktet der du ble avbrutt. Dette er fordi undersøkelsen gjennomføres helt anonymt.

De mest detaljerte spørsmålene om konkrete erfaringer går bare seks måneder tilbake i tid. Hvorfor? Undersøkelsen består av noen standardiserte spørsmål som brukes i norsk arbeidsliv. Har du opplevd seksuell trakassering lenger tilbake i tid, vil du også kunne svare på dette.

Hvem har utformet undersøkelsen? Organisasjonene som står bak undersøkelsen har utformet denne og søkt råd i tidligere forskning på seksuell trakassering, overgrep og trusler i arbeidslivet – blant annet ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Arbeidsforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen.

Jeg har flere spørsmål om undersøkelsen. Hvem kontakter jeg? Her er kontaktpersoner for spørsmål om undersøkelsen :

Jeg har spørsmål knyttet til konkrete saker om seksuell trakassering. Hvem skal jeg kontakte? Dersom du har opplevd seksuell trakassering, vil vi oppfordre deg til å ta kontakt med din nærmeste leder eller tillitsvalgt. Du kan selvsagt også kontakte medieorganisasjonene for råd i slike saker.

Trenger du råd om hvordan du håndterer saker om seksuell trakassering i din bedrift? Ta kontakt med NR-sekretariatet. Arne Jensen - aj@nored.no tlf 90 77 87 47 eller Reidun Kjelling Nybø - rkn@nored.no tlf 91 10 55 11.