Tor Mikkel Wara er den tredje justisministeren som får Sivilforsvarssaken på sitt bord. (Foto: NTB Scanpix)

Klager Wara inn for Sivilombudsmannen

Etter to og et halvt år har medieorganisasjonene ennå ikke fått svar på sin henvendelse om fritak fra sivilforsvarsøvelser for journalister. Nå klager Norsk Redaktørforening (NR) Justisdepartementet inn for Sivilombudsmannen.

I april 2016 sendte medieorganisasjonene - i regi av Norsk Redaktørforening - et felles brev til daværende justisminister Anders Anundsen med spørsmål knyttet til det faktum at journalister i mange lokalaviser blir kalt ut til tjeneste i Sivilforsvaret i forbindelse med større hendelser, i stedet for å gjøre jobben sin og sørge for informasjon ut til publikum. Innkallingene medfører store problemer i mange lokalaviser.

Brevet ble aldri besvart, selv ikke etter at det var purret på noen måneder senere. Heller ikke Anundsens etterfølgere, Per-Willy Amundsen eller den nåværende statsråden, Tor Mikkel Wara, har respondert på henvendelsen.

Nå har Norsk Redaktørforening brakt saken inn for Sivilombudsmannen. "Etter vårt syn må dette være i strid med prinsippene for god saksbehandling i staten og helt konkret i strid med forvaltningslovens § 11a om saksbehandlingstid og foreløpig svar. Vi ber derfor Sivilombudsmannen om å vurdere Justisdepartementets saksbehandling av vår forespørsel", heter det i oversendelsen fra NR. 

Les mer om saken og hele brevet fra medieorganisasjonene her.