Klomsæt dømt i lagmannsretten

Mens Oslo tingrett frifant advokat Sigurd Klomsæt for å ha lekket dokumenter fra 22. juli-rettssaken, har Borgarting lagmannsrett kommet til motsatt konklusjon.

Klomsæt ble i november 2012 tiltalt for brudd på straffelovens bestemmelser om "grov uforstand i tjenesten" som "offentlig bestillingsmann". Disse bestemmelsene gjelder også for bistandsadvokater.  Ifølge tiltalen skal Klomsæt ha lekket materiale fra 22. juli-etterforskningen til flere medier. Lekkasjene skal blant annet ha omfattet bilder av Anders Behring Breivik like etter pågripelsen på Utøya 22. juli.  Politiet hadde merket bildene med unike koder og to av bildene som ble publisert hadde Klomsæts kode. I tingretten ble Klomsæt frifunnet, men nå har altså Borgarting lagmannsrett kommet til motsatt resultat, selv om en av legdommerne tok dissens. Her kan du lese hele dommen fra lagmannsretten.

Advokaten selv har hele tiden benektet å ha noe med lekkasjen å gjøre. Han mener det nå er opptil mediene og redaktørene i de seks publikasjonene som publiserte bildene å vurdere hva dette betyr for kildevernet.

– Det er åpenbart at pressen her har blitt lurt og latt seg misbruke. En verner nå en uredelig kilde, samtidig som en ser på at et justismord finner sted. Jeg vil innstendig oppfordre mediene til å gjøre en ny vurdering av hvilken informasjon de kan gi retten. De kan fortsatt avkrefte meg som mulig kilde, uten å peke på deres egentlige kilde, sier Sigurd Klomsæt, ifølge Journalisten.

Norsk Redaktørforening (NR) engasjerte seg på et tidspunkt i spørsmålet om bevisførselen, i og med at det ble ført utskrifter av telefonlogger som bevis, logger som viste kontakt mellom Klomsæt og ansatte ved hans kontor og flere journalister. NR leverete skriftlig innlegg til Høyesterett i forbindelse med ankesaken vedrørende bevisførselen. Høyesteretts ankeutvalg mente imidlertid at dette ikke utgjorde noe problem i forhold til kildevernet.