Kom med forslag til Årets Avistegning 2015

Prisen deles ut på Medieleder 2015 i Bergen 6. mai. Frist for innsending av bidrag er 20. mars.

Prisen Årets Avistegning deles ut for å synliggjøre tegningen som et eget journalistisk uttrykk i trykte medier og på nett.

Prisen er innstiftet av Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening.

 Årets pris deles ut på Medieleder 2015/NRs landsmøte i Bergen onsdag 6. mai. Prisen er på 30 000 kroner. Prisen deles ut hvert annet år. Tegninger fra årene 2013 og 2014 kan delta i årets konkurranse, som er åpen for alle som har fått tegninger publisert i papir- og nettaviser i denne perioden. 

Årets jury består av Bjørgulv Braanen, Klassekampen (leder), Hanne Skartveit, VG, tegner Tor Bomann-Larsen og Terje Eidsvåg (Adresseavisen).

Fristen for innsending av bidrag er 20. mars. Bidrag (maks tre per tegner, og ikke original!) sendes enten elektronisk til monica.andersen@nored.no eller pr. post til Norsk Redaktørforening, Rådhusgaten 17, 0106 Oslo.

Her er vedtektene for Årets Avistegning:

1. Prisen for Årets Avistegning er innstiftet i fellesskap av Norsk Journalistlag (NJ), Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Norsk Redaktørforening (NR).

2 Formålet med prisen er å understreke og markere tegningen som et eget journalistisk uttrykksmiddel i papir- og nettaviser. Prisen er tenkt som et bidrag til å befeste denne ytringsformens posisjon.

3. Prisen for Årets Avistegning er på 30.000 kroner og deles ut hvert annet år. Prisen finansieres likt mellom de tre organisasjonene.

4. Invitasjon til å delta i kåringen sendes ut senest i februar, og omfatter tegninger fra de to foregående kalenderår.

5. Prisen tildeles av en jury bestående av fire medlemmer. Hver av de tre organisasjonene nevnt i punkt 1 oppnevner én representant hver. I tillegg oppnevner Norsk Avistegnerlaug ett medlem, med varamedlem. Alle medlemmene har i utgangspunktet en funksjonstid på fire år (to tildelinger). Avistegnere som selv deltar i konkurransen kan ikke delta i juryens drøftelser.

6. Vervet som juryleder veksler mellom de tre organisasjonene som nevnt i punkt 1, med to års intervaller. NJs representant har ledervervet i 2005, deretter MBL i 2007 og NR i 2009.

 7.   Juryen vil i sin vurdering legge vekt på at avistegningen: 

  • er et journalistisk uttrykksmiddel
  • er en illustrasjon til en dagsaktuell eller tidsaktuell begivenhet
  • er en kommentar til nyhetsdøgnet eller en pågående samfunnsdebatt 
  • har et selvstendig meningsbærende uttrykk, gjerne i samspill med eller som utdypning av det skrevne ord 
  • er nyskapende og/eller bidrar til å stimulere til nyskapning i norsk avistegning 
  • har norsk særpreg, originalitet og kunstnerisk kvalitet

        Prisen kan deles ut for avistegninger innen enhver sjanger.

8. Årets Avistegning deles ut på en av de tre organisasjonenes årlige fellesmøter, slik at NJ deler ut prisen i 2005, MBL i 2007, NR i 2009 osv. Det lages en utstilling over innsendte arbeider i forbindelse med det arrangementet hvor prisen utdeles.

9. Den organisasjonen som står for det gjeldende årets utdeling har også ansvaret for de praktiske og økonomiske sidene ved kåringen, herunder innkalle juryen og legge praktisk til rette for dens arbeid.

10. Disse vedtekter er vedtatt i NJs arbeidsutvalg, MBLs hovedstyre og NRs hovedstyre og kan bare endres etter likelydende vedtak i de samme organer.