Krav om Berserk-stopp avvist igjen

Borgarting lagmannsrett har kommet til samme avgjørelse som Oslo tingrett, og avviser kravet fra enkelte av de pårørende om å stanse TVNorge-serien "Berserk mot Sydpolen". Premieren går dermed som planlagt i kveld klokka 20.30.

- Vi skjønner at dette er vanskelig for noen, men det er høyst ulike oppfatninger blant de pårørende i denne saken. De mange familiemedlemmene som ønsker serien vist, kan nå puste lettet ut.  To rettsinstanser har slått fast at det ikke er noen grunn til å stanse denne serien, og det er vi fornøyde med. Selv ikke motpartens advokater bestrider at de omkomne fremstilles på en respektfull måte i serien, TV Norges administrerende direktør, Harald Strømme i en melding.
- For første gang vil ekspedisjonens egen historie bli fortalt. Nå kan seerne gjøre seg opp sin egen mening, sier Strømme i meldingen.
Lagmannsrettens kjennelse blir frigitt i løpet av dagen. Oslo tingretts kjennelse kan du lese her.