Fra det siste møtet i Kringkastingsrådet. (Foto: NTB Scanpix)

Kritisk til Kringkastingsrådet

NRK trenger selvsagt et godt system for håndtering av henvendelser fra publikum. Av flere grunner er ikke Kringkastingsrådet svaret på den utfordringen, skriver NRs generalsekretær Arne Jensen i en kronikk i Dagbladet.

"Jeg har tidligere pekt på det prinsipielt problematiske i at storting og regjering oppnevner medlemmer til et redaksjonsråd som skal vurdere journalistiske beslutninger og prioriteringer i en fri redaksjon, med en ansvarlig redaktør, i samsvar med lov og Redaktørplakaten. Etter mitt syn er Kringkastingsrådet som konstruksjon strengt tatt i strid med de prinsippene som ligger til grunn for både lov om redaksjonell fridom i media og Redaktørplakaten. Et slikt redaksjonelt «overhus» ville ikke blitt akseptert i noe annet mediehus i Norge", skriver Jensen blant annet. Les hele kronikken her.