Kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup har ansvaret for veilederen om innsyn i koronaens tid. (Foto: NTB Scanpix)

Kritisk til veileder

En interdepartemental gruppe har nylig lansert en egen veileder om dokumentinnsyn i forbindelse med korona-epidemien. - Et opplegg for hemmelighold, sier NRs generalsekretær.

Etter at enkelte offentlige etater ga uttrykk for at de ikke kunne behandle innsynsbegjæringer på vanlig måte mens krisen pågår, sendte Norsk Presseforbund og Pressens Offentlighetsutvalg et brev til Statsministerens kontor. Der fikk de til svar at offentlighetsloven gjelder uavkortet også i koronaens tid.  Nå har en interdepartemental gruppe kommet med en egen veileder for innsyn, hvor hovedbudskapet gjentas.  Pressens Offentlighetsutvalg er positive til deler av innholdet, men har også kritiske merknader, og har oppsummert disse i et eget notat

Også NRs generalsekretær er positiv til at hovedprinsippene slås uttrykkelig fast, men er kritisk til andre deler av innholdet.

- Jeg synes veilederen, på enkelte punkter, går svært langt i å legge til rette for unntak av dokumenter knyttet til regjeringens behandling av korona-epidemien. Flere formuleringer mener jeg er i strid med det som er lovverkets intensjon og skaper inntrykk av at regjeringen ønsker seg arbeidsro i forbindelse med krisen. På et par punkter fremstår veilederen som et opplegg for hemmelighold. Det er ikke bra, sier Jensen.