Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide på vei til budsjettforhandlinger i statsministerboligen i fjor høst. Vil slike bilder bli tillatt også i fremtiden? (Foto: NTB Scanpix)

Kritiske til ny "sikkerhetslov"

Medieorganisasjonene er svært kritiske til Forsvarsdepartementets utkast til en ny lov om opptak og bruk av informasjon om skjermingsverdige objekter". 

Tynt utredet og lite konkret, er en av hovedkonklusjonene til Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening. Lovforslaget, som har vært ute på høring, "innebærer i hovedsak en videreføring av allerede gjeldende forbud i midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet", skriver Forsvarsdepartementet i sitt høringsbrev. Medieorganisasjonene er ikke helt enige. De mener forbudet favner alt for vidt, og at det "ikke i tilstrekkelig grad vil ta hensyn til sivile interessers behov for åpenhet rundt samfunnsnyttig informasjon."  NP, NJ og NR stiller blant annet spørsmål ved om ikke loven, etter forslaget, vil bli alt for statisk, uten at man tar hensyn til ulike situasjoner som må vurderes spesielt.  Stasministerboligen kan for eksempel være et skjermingsverdig objekt ved en forsvarsøvelse, med de begrensninger det fører med seg. Det kan imidlertid ikke bety at man ikke kan ta bilder av politikere som kommer og går for eksempel i forbindelse med budsjettforhandlinger, påpeker medieorganisasjonene. Les hele medieorganisasjonenes høringsuttalelse.