Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Foto: NTB scanpix

Kronikk: Tillit til mediene

Vi hører stadig at tilliten til de etablerte mediene er i krise. Men er det riktig, skriver NRs generalsekretær Arne Jensen i en kronikk publisert av Dagens Næringsliv 19. september.

Her er kronikken i DN.

Historisk sett har verken journalister, redaktører eller «medier» som sådan scoret høyt på tillits- og troverdighetsmålinger, i hvert fall ikke når de sammenlignes med prester og sykepleiere. Det kan det være flere grunner til. Når spørsmålet stilles så generelt som «Hvor stor tillit har du til mediene» så blir svarene uvegerlig preget av skepsis. Hvorfor? Fordi folk blir bedt om å svare på hvilken tillit de har til en rekke medier og yrkesutøvere de ikke kjenner, ikke leser og generelt ikke følger med på. Egentlig er det et umulig spørsmål å svare på. Så kommer det forhold at det nok har vært og fortsatt er «comme il fault» å være kritisk til journalister og redaktører generelt. De er ofte budbringere av dårlige nyheter, eller blir sett på som folk som snoker rundt for å finne ut av ting som noen ønsker å holde skjult. Slikt vinner man ikke popularitetskonkurranser på.

I lys av dette er det etter mitt syn oppsiktvekkende hvor stor grad av tillit publikum melder om når de blir spurt. Særlig gjelder det når spørsmålene blir konkrete med hensyn til medier, og relatert til hvilke medier respondentene faktisk kjenner.

I en studie om digitalisering av lokal mediebruk, gjennomført av BI i vår, svarte 67 prosent at de har høy eller svært høy tillit til lokalavisen sin, 61 prosent at de har høy eller svært høy tillit til NRKs distriktssendinger og 52 prosent at de har høy eller svært høy tillit til regionavisen. For de siste er det en vet ikke-prosent på hele 22, hvilket indikerer at mange av respondentene ikke leser en regionavis fast. For alle tre grupper av medier var det kun seks – 6 – prosent som svarte at de hadde lav eller svært lav tillit til de samme mediene.

I en undersøkelse gjennomført av Reuters i år ble det spurt om i hvilken grad publikum oppfattet nyheter fra en rekke konkrete mediehus som «pålitelige» eller «upålitelige». Hele 93 prosent svarte at nyheter fra NRK er pålitelige. For de andre mediehusene var tallene Aftenposten 83 prosent, TV2 79 prosent, Dagens Næringsliv 77 prosent, Klassekampen 77 prosent, Dagbladet 69 prosent og Verdens Gang 67 prosent, for å ta noen.

Nordiske Mediedagers årlige undersøkelse for 2018 viste følgende tall for «svær stor» eller «nokså stor» tillit til nyheter i ulike medietyper: Papiraviser 91 prosent, nettaviser 84 prosent, tv 82 prosent, radio 93 prosent. På spørsmålet «Hvor stor tiltro har du til mediene generelt?» svarer 85 prosent «stor tiltro» eller «noe tiltro». Kun 13 prosent svarer «mindre tiltro» eller «ingen tiltro» (1 prosent).

I en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for Arendalsuka, gir 58 prosent av respondentene karakter fra 6 til 10 til mediene på en skala for grad av tillit. Det er på linje med kommunestyre og regjering, men klart høyere enn for eksempel politiske partier og bransjeorganisasjoner. På spørsmål om hvilken kanal man ville bruke for å få frem sine synspunkter, skårer mediene høyest med 76 prosent.

Så kan jeg for moro skyld nevne at i Ipsos årlige undersøkelse for 2017, hvor man undersøker omdømmet til 95 større virksomheter i Norge, kom NRK på førsteplass. TV 2 ble nummer åtte, og Aftenposten nummer 12. Nå gjelder denne undersøkelsen omdømme i litt videre forstand enn bare journalistisk troverdighet, men resultatene indikerer ikke tillit i fritt fall.

Norske medier trenger kritikere, og vi har mange forbedringspunkter. Så pågår det da også en kontinuerlig debatt om kvalitet, journalistiske metoder og etikk, ikke bare i fagblader og på bransjens egne konferanser, men også på mange andre arenaer. Jeg deltar på ganske mange av dem. Og det er knapt en morgen jeg ikke våkner opp til ett eller flere debattinnlegg eller redaksjonelle saker med kritikk av medier eller journalistisk håndverk. Det er bra, for ikke å si helt nødvendig. Men de seriøse redaktørstyrte norske mediene nyter fortsatt stor tillit hos publikum.