Kurs for de som skal dekke terror-saken

Onsdag 28. og torsdag 29. mars arrangerer IJ et forkurs for journalister og redaktører som skal dekke rettssaken mot Anders Behring Breivik i Oslo tingrett.

Seminaret favner alle sider av saken, og starter med direktør i Domstols-administrasjonen Tor Langbach som setter prosessen og psykiatrien inn i en rettslig sammenheng. Deretter går rettspsykiatere  gjennom arbeidet til rettspsykiaterne, blant annet hva som ligger i sakkyndigrollen, arbeidet i den rettsmedisinske kommisjonen, arbeidsmetoder. Advokat Siv Hallgren redegjør for bistandsadvokatenes rolle i saken før advokat John Christian Elden gjennomgår aktuelle temaer i strafferetten. Torsdag morgen går vi gjennom saksgangen i tingretten, elementene som inngår i hovedforhandlingene,  i hvilken rekkefølge disse kommer, begrep i tilknytning til saksbehandlingen og hvem er hvem i rettssalen. Seminaret avsluttes med en gjennomgang av hva journalister og kommentatorer må ta hensyn til under dekningen av saken. Her finner du mer informasjon og praktiske opplysninger.