Lillo-Stenberg og Sæther tapte i Strasbourg

Lars Lillo-Stenberg og Andrine Sæther tapte saken de anla ved den europeiske menneskrettsdomstolen i Strasbourg mot den norske stat etter at Se og Hør ble frifunnet for fotograferingen av bryllupet deres på Tjøme i 2005. NRs generalsekretær, Arne Jensen, er glad for kjennelsen.

Se og Hør ble i sin tid dømt for brudd på privatlivets fred både i tingretten og lagmannsretten. I Høyesterett ble det imidlertid frifinnelse under dissens 3-2. Det skjedde i 2008. Etter det klaget ekteparet saken inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD). Kjennelsen falt i dag, og ekteparet fikk ikke medhold.

- Det er gledelig at EMD ikke ga sin tilslutning til tanken om dette skulle være et brudd på privatlivets fred, sier NRs generalsekretær Arne Jensen, med det forbehold at han ennå ikke har fått lest domspremissene.

- Jeg er redd det ville ført til store utfordringer for norske medier dersom man ikke skulle kunne dekke begivenheter med til dels offentlig interesse og offentligrettslige innslag som dertil foregår på et sted med allmenn ferdselsrett, sier Jensen.

Her kan du lese hele dommen.

Les mer om saken på nrk.no, kampanje.no. og aftenposten.no  Her kan du lese Høyesteretts kjennelse fra 2008.