Må utlevere Treholt-opptak

Oslo tingrett har bestemt at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) må gi mediene tilgang til opptakene fra Treholt-saken i 1985.

Det er NRK, Norsk Redaktørforening (NR) og Norsk Presseforbund (NP) som, sammen med et tyvetalls større redaksjoner, har fremmet krav om tilgang til de samlede lydopptakene fra Borgarting lagmannsretts behandling av Treholt-saken for 25 år siden. Tingrettsdommer Finn Haugen aksepterte ikke PSTs begjæring om avvisning av aksanlegget. Derimot konkluderte han med at PST straks,  "på hensiktsmessig måte" skal gi pressen tilgang til kopi av alle lydopptakene fra åpen rett i Treholtsaken. Når det gjelder opptakene fra den lukkede delen av Treholt-saken pålegges PST å oversende lydopptakene til Borgarting lagmannsrett, for at spørsmålet om avgradering av disse skal vurderes der. Det er ennå ikke klart om kjennelsen vil bli påanket av PST. I så fall vil anken gis oppsettende virkning, inntil det foreligger en rettskraftig avgjørelse. Her kan du lese hele beslutningen fra Oslo tingrett.