Må vurdere anbuds-innsyn på nytt

Bydel Østensjø i Oslo kommune får påpakning for mangelfull saksbehandling i forbindelse med et krav om innsyn i anbudsdokumenter. Avlsaget er opphevet og saken må behandles på nytt.

Innsynskravet ble fremmet i forbindelse med anbudet på omsorgstilbud til en ung jente. Allerede i mars fikk Oslo kommune refs for å ha gitt avslag på innsyn i tilbudet fra det selskapet som vant anbudskonkurransen. Nå har Fylkesmannen også kritisert kommunen for saksbehandlingen i forbindelse med kravet om innsyn i de øvrige tilbudene. "Bydelens vedtak fremstår etter dette som mangelfull" er en formulering som går igjen i vedtaket fra Fylkesmannen, hvor det i konklusjonen blant annet heter: "Gjennomgangen av klagesaken etterlater et inntrykk av at bydelen i denne saken ikke har foretatt selvstendige vurderinger av de angjeldende dokumentene".  Her kan du lese hele brevet fra Fylkesmannen til Oslo kommune. Du kan lese mer om saken på Kommunal Rapports hjemmesider.