Må vurdere reklame-innsyn på nytt

Hafslund Nett må vurdere på nytt et krav om innsyn i reklametårn-avtalen med JCDecaux. 

Det er journalist Vegard Venli i Kommunal Rapport som har bedt om innsyn i en avtale som daværende Viken Energinett AS inngikk med selskapet JCDecaux i 2001 om de såkalte reklametårnene i Oslo. Hafslund har nektet innsyn med den begrunnelse at de selskapene som ble innlemmet i den nye offentlighetsloven fra (i kraft 2009) ikke har plikt til å gi innsyn i dokumenter som ble opprettet før det. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har behandlet Venlis klage på avslaget, og kommet til at selv om selskapet har rett i at den gjeldende offentlighetsloven ikke kan brukes på dokumenter i selskaper som først ble omfattet av den nye loven, så bør Hafslund foreta en grundig meroffentlighetsvurdering i forbindelse med behandlingen av Venlis innsynskrav.  Her kan du lese hele Fylkesmannens vedtak.