Mediene skeptiske til nett-sletting

Norske medieorganisasjoner mener det må stilles klare vilkår til stenging eller blokkering av nettsteder som publiserer materiale i strid med opphavsretten. Alle mener det må domstolsbehandling til for å gjennomføre slike tiltak.

Verken Norsk Journalistlag (NJ), Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Norsk Redaktørforening (NR) har innvendinger til at rettighetshavere skal kunne registrere ip-adresser som krenker opphavsretten. Organisasjonene er også enige om at adresser til abonnenter må kunne kreves utlevert, men da via domstolsbehandling. Derimot melder alle tre organisasjonene prinsipielle betenkeligheter når det kommer til sletting eller blokkering av nettsteder med ulovlig innhold, i og med at dette kan komme i konflikt med ytringsfriheten og sensurforbudet. Her kan du lese alle høringsuttalelsene og departementets forslag.