NRs generalsekretær Arne Jensen var skuffet over at finanspolitikerne ikke gjorde endringer i krisepakken til mediene i revidert nasjonalbudsjett.

(Foto: NTB scanpix)

Misfornøyd med at mediepakken ikke ble endret

Torsdag ettermiddag ble regjeringspartiene enige med Frp om revidert nasjonalbudsjett. En omsetningsbasert krisepakke til mediene ble stående uendret, noe medieorganisasjonene er misfornøyd med. - Dette var skuffende. Vi hadde ønsket oss en krisepakke som var mer treffsikker, sier NRs generalsekretær Arne Jensen.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram 12. mai, ble det foreslått en tiltakspakke på 300 millioner til mediebransjen. Pakken var basert på totalomsetning, mens bransjen har ønsket seg en modell basert på annonseomsetning. I tillegg har bransjeorganisasjonene foreslått at man burde kunne se hver måned for seg i ordningen - og at den ikke bare var basert på hele tidsperioden fra 1. mars til 15. juni. Her er alle endringene som medieorganisajsonene foreslo til finanskomiteen. Ingen av forslagene ble tatt til følge.

- Dette var skuffende. Bransjen får en ordning som blir mye mindre treffsikker enn den kunne av ha vært, sier NRs generalsekretær Arne Jensen.

Nå vil medieorganisasjonene jobbe for å forsøke å påvirke ordningen slik at den likevel blir bedre tilpasset bransjens behov. Ordningen er nemlig ventet på høring før sommeren.

Også MBLs direktør Randi Øgrey og Høyres mediepolitiske talsperson Tage Pettersen er skuffet over at ordningen ikke ble forbedret under stortingsbehandlingen. Les mer i Medier24.