NR etterlyser tekstreklame-eksempler

NRs tekstreklameutvalg er i full gang med sitt arbeid og etterlyser nå eksempler på ulike former for tekstreklame. Her kan alle medlemmer bidra!

Utvalget har utarbeidet en foreløpig liste over kategorier for nye utfordringer på området. Til alle disse kategoriene trenger utvalget gode eksempler som viser problemene i praksis. Derfor ber vi NR-medlemmer om å sende oss slike. Premie for beste bidrag vil være hederlig omtale i rapportens forord…

Du kan lese mer om kategorier og eksempler som ønskes her.