NR ga innspill til Domstoladministrasjonen

NRs generalsekretær møtte Domstolsadministrasjonens strategigruppe onsdag 24. mai for å gi innspill til domstolenes nye strategiplan, kalt Domstolene 2025.

Strategigruppen består av medlemmer fra Høyesterett, lagmannsretter, tingretter, jordskiftedomstoler, tillitsvalgte og Domstoladministrasjonen.

Gruppen har ønsket innspill fra viktige brukere av domstolene, og derfor ble NR invitert. NRs innlegg fokuserte på tilgang til dokumenter og åpenhet rundt rettsmøter, samt praktisk tilrettelegging for medienes representanter.

 Her kan du lese NRs underlagsnotat til møtet. Notatet vil bli fulgt opp med et skriftlig innspill.