NR inn som partshjelper for Ulrik Rolfsen

Norsk Redaktørforening (NR) melder seg nå som partshjelper for filmregissør Ulrik Imtiaz Rolfsen, i forbindelse med anken til Høyesterett, etter PSTs beslag av store mengder upublisert materiale fra Rolfsens hjem. Både tingretten og lagmannsretten har godkjent PSTs beslag, men Rolfsen har anket.

- I forbindelse med lagmannsrettssaken fikk vi utarbeidet et eget prosesskriv til støtte for Rolfsen. Nå trapper vi opp innsatsen. Å gå inn som partshjelper innebærer at vår advokat, Vidar Strømme, som er en av landets fremste eksperter på medierett, ytringsfrihet og kildevern, vil få avholde egen prosedyre i Høyesterett, dersom saken slipper gjennom ankeutvalget, sier NRs generalsekretær, Arne Jensen.    

- Når vi bruker betydelig med tid og økonomiske ressurser på denne saken, så er det fordi PSTs razzia og beslag utfordrer helt sentrale prinsipper i et åpent demokrati, hvor fri journalistikk, redaktøransvar og kildevern er uløselig knyttet sammen. Vi frykter at mange potensielle kilder vil la være å ta kontakt med norske medier, eller lar være å komme frem med viktige opplysninger av allmenn interesse. Det vil kunne svekke den viktige journalistikken og dermed også samfunnsdebatten, noe som i så fall er meget alvorlig, sier NRs generalsekretær.

 Han er skuffet over kjennelsene i tingretten og lagmannsrett, men setter nå sin lit til Høyesterett.

 - Høyesterett har tidligere sagt at når det gjelder opplysninger av samfunnsmessig betydning, så er kildevernet langt på vei absolutt. Vi håper de følger den linjen også i denne saken. Det er viktig at alle gode krefter støtter opp om Ulrik Rolfsen. Hans sak er prinsipielt viktig, understreker Arne Jensen.

Advokat Kim Gerdts hos firmaet Brodtkorp & Gerdts representerer Ulrik Imtiaz Rolfsen. 

 Her kan du lese NRs prosesskriv til lagmannsretten.

 

Nærmere informasjon

Arne Jensen, generalsekretær tlf 90 77 87 47

Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær tlf 91 10 55 11