Kulturminister Trine Skei Grande har fått en rekke innspill fra Norsk Redaktørforening i forbindelse med forslaget til medieansvarslov. (Foto: NTB Scanpix)

NR vil ha eneansvar for redaktøren

Norsk Redaktørforening mener fortsatt at det bør innføres et såkalte eneansvar for redaktører i Norge. NR har også flere andre forslag til justeringer av departementets forslag til medieansvarslov.

Høringsrunden i forbindelse med Kulturdepartementets utkast til en egen medieansvarslov er nå avsluttet. I likhet med de øvrige medieorganisasjonene har også NR avgitt en omfattende høringsuttalelse. NRs viktigste innspill er disse:

  • Virkeområdet for loven må utformes slik at fagpressen omfattes og at dette er tydelig.
  • NR er enig i at lov om redaksjonell fridom i media bør inkorporeres i medieansvarsloven.
  • NR ønsker seg et eneansvar for redaktøren, slik at kun redaktøren kan holdes personlig juridisk ansvarlig for mediets innhold.
  • Den juridiske plikten til å publisere imøtegåelser (eller tilsvar som det i realiteten er) bør fjernes. Imøtegåelsesretten er en del av den juridiske vurderingen i blant annet ærekrenkelsessaker, men bør ikke gis en særlig status. I tillegg skaper en slik regel forvirring i forhold til imøtegåelsesretten etter Vær Varsom-plakaten, mener NR.
  • NR vil ha en plikt for redaktøren til å fjerne lovstridig brukergenerert innhold straks man blir gjort oppmerksom på det.
  • NR vil at redaktøransvaret fortsatt skal omfatte også annonser og kommersielt innhold.
  • NR ønsker en styrking av kildevernet og innføring av taushetsplikt for journalister og redaktører om kilder som er gitt anonymitet.

Generelt er imidlertid NR fornøyd med lovutkastet.

- Dette er et godt utgangspunkt, og beskrivelsen av de ulike problemområdene og mulige måter å innrette lovgivningen på er grundig og pedagogisk, sier NRs generalsekretær Arne Jensen.

Her kan du lese høringssvarene fra NRNorsk PresseforbundMediebedriftenes Landsforening, Norsk JournalistlagFagpressen, TV 2 og NRK.

Her er øvrige høringssvar som er kommet inn