Nå kan du bestille skattelister

Skattelistene for 2018 legges ut tirsdag 5. november kl 07.00. Fra 20. september kan skattelistene bestilles via samme løsning som i fjor. Frist for bestilling er 25. oktober. NR vil også i år tilby medlemmene å bestille skattebehandlingssystemet taxy. 

Skattelistene kan bestilles gjennom samme løsning i Altinn og filformat (XML og CSV) som i fjor. 

Slik bestilles skattelistene

  • Bestilling av tilgang til skattelister for 2018 åpner 20. september og gjøres her. Frist er 25. oktober. 
  • Redaksjonen bestiller skattelister ved å sende søknad via skatteetaten.no. Selve bestillingsskjemaet ligger i Altinn.
  • Om det ikke er ansvarlig redaktør selv som leverer søknadsskjema i Altinn, må ansvarlig redaktør signere en bruksavtale som legges ved søknaden.
  • Pris pr liste er 2 000,- eks mva (dvs 4 000,- totalt for begge listene).
  • Svarbrev mottas digitalt.

Tilgang til datasett

Hvis søknaden blir godkjent, inviteres redaksjonens kontaktperson via e-post til et sikkert filområde for utlevering av krypterte data. Dette skjer uken før skattelistene tilgjengeliggjøres. Filene kan ikke åpnes uten en krypteringsnøkkel.

Tilgang til krypteringsnøkkel

På utleggsdagen blir krypteringsnøkkelen sendt via Altinn til daglig leder. Daglig leder kan på forhånd delegere tilgang i Altinn til andre som skal motta krypteringsnøkkel, hvis dette er nødvendig for redaksjonens arbeid med skattelister.

Skatteetaten gjør oppmerksom på at redaksjonene bør fjerne tidligere delegeringer dersom nye personer har overtatt ansvaret for å ta imot krypteringsnøkkelen.

Du finner mer informasjon og veiledning på skatteetaten.no 

Spørsmål kan sendes til skattelister@skatteetaten.no

Taxy

NR tilbyr også i år skattebehandlingsprogrammet taxy. Her bestiller du taxy. Det koster kr 750 pr redaksjon.