(Foto: Kent Skibstad/NTB Scanpix)

Nå kan du søke stipend

Trenger du faglig påfyll?  I så fall kan Norsk Redaktørforenings vederlagsfond hjelpe deg. Nå er det klart for å søke om stipender for 2018.

Norsk Redaktørforenings vederlagsfond, som forvalter redaktørenes kollektive vederlag for kopiering og videreformidling, deler hvert år ut midler til individuelle og kollektive kompetansetiltak for redaktører. Blant de tingene du kan søke om individuelt er studiestipender og stipender for å delta på internasjonale konferanser og kongresser.  Her finner du en fullstendig beskrivelse av de ulike tilbudene, samt søknadsskjemaer.

Søknadsfristen er 10. desember 2017 for studiestipender og for konferanser første halvår 2018 og 1. juni 2018 for konferanser i andre halvår 2018. 
Søknader sendes til monica.andersen@nored.no